1.

آموزش الکترونیکی ریاضی مبتنی بر حل مسئله با طراحی نرم‌افزار جدید و بررسی تأثیر آن بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم

دوره 15، شماره 2، بهار 1400، صفحه 207-222
محمد جعفرآبادی آشتیانی؛ منصور نعمانوف

2.

اثربخشی تدریس معکوس بر اضطراب ریاضی و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان پایه پنجم شهرستان مرند

دوره 15، شماره 3، تابستان 1400، صفحه 419-428
سودابه نیائی؛ علی ایمان زاده؛ شهرام واحدی

3.

ارزشیابی محتوای دوره‌های آموزش الکترونیکی دانشگاه‌های تحت استاندارد اسکورم

دوره 13، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 87-97
ندا غضنفری؛ علیرضا بادله

4.

بررسی تاثیر استفاده از مربی مجازی در شبیه ساز هوشمند آموزش قوانین رانندگی بر عملکرد یادگیری

دوره 15، شماره 2، بهار 1400، صفحه 239-248
یونس سخاوت؛ فرشته علیزاده؛ صمد روحی

5.

تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر عملکرد کمی تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر تهران

دوره 14، شماره 4، پاییز 1399، صفحه 801-812
تهمینه شاوردی؛ حسین حیدری؛ محمد جواد چیت ساز قمی

6.

تاثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر یادگیری دانشجویان دانشگاه صنعتی سیرجان

دوره 14، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 583-590
لوئیزا دهیادگاری؛ سمیه خواجه حسنی

7.

تبیین ابقاء دانشجو بر اساس ویژگی های روانشناختی، تجارب قبلی، پیشینه تحصیلی، مهارت های مدیریتی و کامپیوتری در محیط یادگیری الکترونیکی

دوره 13، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 618-625
ناهید اوجاقی؛ زهره اسمعیلی؛ محمد رضا سرمدی؛ بهمن سعیدی پور

8.

تجربه زیسته دانشجویان از عدالت در دوره‌های آموزش مجازی

دوره 15، شماره 2، بهار 1400، صفحه 222-238
اسماعیل جعفری؛ نسرین همایونی بخشایش؛ جمیله علم الهدی

9.

تدوین الگویی برای برنامه درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی با استفاده از نظریه داده بنیاد( مطالعه موردی؛ آموزش عالی ایران)

دوره 13، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 581-593
اسماعیل جعفری؛ کورش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ مرتضی رضایی زاده

10.

چالش‌های توسعه حرفه‌ای اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در تدریس برخط

دوره 15، شماره 3، تابستان 1400، صفحه 479-490
داود رحیمی کینچا؛ عباس عباس پور؛ مرتضی طاهری؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ علی خورسندی طاسکوه

11.

سواد اطلاعاتی مبتنی بر مووک در اعضای هیأت علمی: (مطالعه موردی؛ دانشگاه الزهرا (س))

دوره 15، شماره 3، تابستان 1400، صفحه 491-502
مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ محمد صادق کریمی مهرآبادی

12.

سیر تکوین مدل های ارزیابی آمادگی آموزش الکترونیک: از شکاف دیجیتال تا فاصله طراحی-واقعیت

دوره 13، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 178-190
نسیبه پوطی؛ حسین مرادی مخلص؛ جمشید حیدری

13.

سیستم پیشنهاددهنده مبتنی بر اعتماد در محیط یادگیری الکترونیکی با استفاده از خوشه‌بندی فازی

دوره 15، شماره 3، تابستان 1400، صفحه 439-464
رضوان محمدرضایی؛ رضا روانمهر

14.

شناسایی شاخص‌های حکمرانی الکترونیک در آموزش عالی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین)

دوره 14، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 541-556
حامد رحمانی؛ فائقه ناظمی جنابی

15.

شناسایی عوامل موثر و موانع کاربرد یادگیری الکترونیک در جهت افزایش سلامت روان دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان کرج (یک مطالعه کیفی)

دوره 13، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 607-616
اقبال زارعی؛ محمد جواهری دانشمند؛ علی اکبر شیخی

16.

شناسایی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای برنامه های درسی مبتنی بر MOOC در آموزش عالی ایران

دوره 13، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 145-156
اسماعیل جعفری؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ مرتضی رضایی زاده

17.

شناسایی مؤلفه‌های ارزشیابی نظام یادگیری الکترونیکی در دانشگاه تهران

دوره 15، شماره 2، بهار 1400، صفحه 321-337
فاطمه نارنجی ثانی؛ جواد پورکریمی؛ سمانه حجازی

18.

شناسایی و رتبه‌بندی موانع اثربخشی آموزش الکترونیکی کارکنان (مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی کردستان)

دوره 14، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 671-680
محمدشریف محمدی؛ روح اله سهرابی؛ فرهاد سراجی

19.

طراحی الگوی مؤلفه‌های مؤثر بر کیفیت محیط‌های یادگیری الکترونیکی

دوره 15، شماره 3، تابستان 1400، صفحه 503-518
نسرین علی پور؛ داریوش نوروزی؛ محمد نوریان

20.

ماهیت ارتباط بین معلم و فراگیر در فرایند یادگیری الکترونیکی با تاکید برآراء دلوز

دوره 14، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 521-532
نصیبه تاری؛ سعید ضرغامی همراه؛ علیرضا محمودنیا؛ یحیی قائدی

21.

مدلسازی و ارزیابی کارایی و هزینه‌های استفاده از آموزش الکترونیکی جهت افزایش خبرگی در سازمان‌ها

دوره 13، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 98-109
احمد حبیبی زاد نوین

22.

مطالعه انگیزه ها و نحوه استفاده معلمان از شبکه های اجتماعی

دوره 15، شماره 2، بهار 1400، صفحه 261-275
فرهاد سراجی؛ رضا مالمیر؛ حامد عباسی کسانی

23.

مقایسه تأثیر آموزش مبتنی‌بر فاوا با آموزش سنتی بر اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 13، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 203-212
بهاره عزیزی نژاد؛ فریدون الله کرمی

24.

مقایسه مهارت‌های اجتماعی دانشجویان نظام آموزش حضوری و الکترونیکی

دوره 12، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 317-327
مریم فلاحی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ داریوش نوروزی

25.

واکاوی نظریه‌های یادگیری در شبکه‌های اجتماعی؛ بسترسازی نظری برای طراحی برنامه درسی

دوره 14، شماره 4، پاییز 1399، صفحه 749-764
صادق حامدی نسب؛ محسن آیتی؛ محمد علی رستمی نژاد؛ فرهاد سراجیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.