1.

بررسی جایگاه سواد اطلاعاتی در کتاب‌های درسی فارسی و نگارش دوره اول متوسطه

صفحه 1-12
سمیرا کلواری جانکی؛ عظیمه سادات خاکباز؛ مریم پورجمشیدی

2.

تأثیر عوامل آموزشی مبتنی بر محیط‌های یادگیری الکترونیکی بر مهارت درک مطلب دانش آموزان پایة ششم ابتدایی

صفحه 13-26
فرزانه هاشمی؛ سید علی قریشی

3.

شناسایی قابلیت‌های مدیریتی شبکه اجتماعی علمی دانش‌آموزی از دیدگاه متخصصان

صفحه 27-48
افشین باباجانی؛ عاطفه شریف؛ محمد حسن زاده

4.

تبیین اثرات استفاده زبان آموزان از شبکه های اجتماعی مجازی بر درگیری تحصیلی آنان با رویکرد PLS

صفحه 49-58
فخری زمانی؛ بهنام طالبی

5.

تأثیر روش مبتنی بر رایانۀ «نمایش متوالی حروف» بر نامیدن سریع، آگاهی واج‌شناختی، و سیالی و دقت خواندن دانش آموزان نارساخوان دورۀ ابتدایی

صفحه 59-70
فاطمه فدایی؛ هانیه کلانتری دهقی؛ مهدی عبداله زاده رافی

6.

ارزیابی «منابع حمایتی» سامانه درس‌افزار دانشگاه شهید بهشتی تهران بر اساس چهارچوب یادگیری الکترونیکی خان: تأملی بر تجارب دانشجویان

صفحه 71-80
پرستو علیخانی؛ مرتضی رضایی زاده؛ راضیه شاهوردی

7.

واکاوی نقش تفکر طراحی در ارتقای مهارت‌های قرن بیست و یکم: مرور نظام‌مند

صفحه 81-98
زهرا ابوالحسنی؛ مرضیه دهقانی؛ محمد جوادی پور؛ کیوان صالحی؛ نسرین محمدحسنی

8.

بررسی تأثیر ابعاد کالبدی و عاطفی مکان بر حس تعلق: مطالعۀ موردی دبیرستان‌های سنتی و مدرن بجنورد

صفحه 99-118
مصطفی ارغیانی؛ مهدی میرهاشمی؛ محمد مهوش

9.

تعیین ویژگی‌های شبیه‌سازرایانه‌ای در آموزش معماری داخلی با رویکرد شایستگی از دیدگاه متخصصان

صفحه 119-134
پرستو آریانژاد؛ فرهنگ مظفر؛ محمد علی خانمحمدی؛ بهرام صالح صدق پور

10.

ارتباط سواد اطلاعاتی معلمان ‌با نگرش به یادگیری مجازی در دوره‌ پاندمی کووید-19

صفحه 135-146
سعید کدخدا؛ ناصر ناستی زایی

11.

ارزیابی مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری اطلاعات جهت پیش‌بینی میزان استفاده معلمان از فناوری رایانه‌ای در کلاس درس

صفحه 147-156
محمد علیزاده جمال؛ جواد کیهان

12.

شیوه‌های آموزش بازسازی به دانشجویان معماری، نمونه موردی (کارگاه مقدمات بازسازی، گروه بازسازی پس از سانحه دانشگاه شهید بهشتی

صفحه 157-168
علی شرقی؛ حمیدرضا عظمتی؛ سعیده اسدی؛ عبدالمجید خورشیدیان

13.

شناسایی مؤلفه‌های فناوری یادگیری در آموزش و پرورش

صفحه 169-190
نسیم آل ابراهیم؛ رضا زارعی؛ نادر شهامت؛ مژگان امیریان زاده

14.

بررسی تأثیر عوامل مؤثر کیفی بر منافع آموزش الکترونیکی با نقش میانجی رضایت درک‌شده و سودمندی درک‌شده

صفحه 191-206
سیده زهرا سیدی راد؛ امیرهوشنگ تاجفر

15.

تئوری بازی و مودل: ایجاد محیطی برای یادگیری مؤثر

صفحه 207-220
سیده فاطمه نورانی؛ منیژه احمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب