1.

آموزش شیمی سبز، با طراحی و اجرای آزمایشهای سبز در مبحث استوکیومتری شیمی متوسطه

دوره 10، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 291-304
مریم صباغان؛ جهان شاهی بیگباغی؛ محمدرضا امام جمعه

2.

آموزش نقش نرم افزارهای هندسه‌ی پویا در حل مسئله هندسه

دوره 3، شماره 2، بهار 1388، صفحه 73-86
ابراهیم ریحانی؛ حمید مسگرانی؛ فاطمه فرمهر

3.

ارزیابی درک دانشجویان ریاضی از مفهوم حد به کمک نقشه مفهومی

دوره 8، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 259-268
مسعود هادیان دهکردی؛ محمدجواد اسلام پور؛ ابراهیم ریحانی

4.

بررسی تاثیر متغیرهای کالبدی پنجره کلاس درس بر بازسازی تمرکز ذهنی دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399
سولماز حیدری؛ حامد مضطرزاده؛ حمید رضا عظمتی؛ ملیحه تقی پور

5.

بررسی تجارب معلمان و دانش‌آموزان دوره متوسطه در استفاده از فنآوری

دوره 9، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 267-278
محسن تقی زاده؛ اسکندر فتحی آذر؛ حمداله حبیبی

6.

بررسی درک دانش‌آموزان دختر سال سوم متوسطه از مفهوم حد و پیوستگی

دوره 12، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 185-201
ابراهیم ریحانی؛ زهرا شریفی

7.

بررسی عملکرد دانش آموزان سال اول متوسطه در حل مسائل تعمیم جبری

دوره 7، شماره 2، بهار 1392، صفحه 103-118
ابراهیم ریحانی؛ مریم صدیقی

8.

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری وب 2 از دیدگاه دبیران متوسطه بر اساس مدل پذیرش فناوری3

دوره 8، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 231-244
طاهره یعقوبی؛ محمد ابویی اردکان؛ فاطمه گوینده نجف آبادی

9.

بررسی فناوری آموزش رشته صنایع چوب هنرستان‌های کار و دانش

دوره 11، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 193-207
حسین رنگ آور؛ علی اصغر خلاقی؛ علی نصری فخر داود

10.

بررسی میزان توجه معلمان ریاضی دوره متوسطه به ارزش‌های ریاضیات در کلاس‌های درس ریاضی

دوره 8، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 283-296
لیلا جوکار؛ محمدرضا فدایی

11.

بهبود کیفیت آموزش مفاهیم درس شیمی به کمک نقشه‌های مفهومی

دوره 3، شماره 3، تابستان 1388، صفحه 165-180
جواد حاتمی؛ رسول عبدالله میرزایی؛ جواد عباسی

12.

پدیدارشناسی چرخة مدل‌سازی دانش‌آموزان پایة نهم در حل یک مسأله اصیل

دوره 11، شماره 2، بهار 1396، صفحه 149-160
کاظم عبداله‌پور؛ ابوالفضل رفیع‌پور

13.

تحلیل فصل جبر و معادله کتاب ریاضی پایه هفتم بر اساس پنج‌ الگوی مختلف

دوره 11، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 21-33
نرگس یافتیان؛ آرزو بشیر

14.

طراحی الگوی «برنامه‌های پس از مدرسه»1 در فضای مجازی برای دانش‌آموزان سوم راهنمایی (مرحلة اول دورة متوسطه)

دوره 10، شماره 2، بهار 1395، صفحه 133-148
طاهره شاه جعفری؛ حسین ابراهیم آبادی؛ عیسی ابراهیم زاده؛ محمد هاشم رضایی

15.

کاوشی پدیدارشناسانه بر تعیین مهارت های اساسی برنامه درسی کار و فناوری

دوره 14، شماره 2، بهار 1399، صفحه 369-381
مهدی ملکی؛ محمد جواد لیاقتدار؛ محمدرضا نیلی

16.

مقایسة تأثیر روش‌های تدریس متداول و ترکیبی بر میزان یادگیری و یادداری درس هندسة فضایی

دوره 10، شماره 2، بهار 1395، صفحه 111-119
سید رسول عمادی؛ نیره زنجانی مسکن

17.

مقایسة حیطه‌شناختی طبقه بندی بلوم با آزمون تیمز 2011 در کتاب علوم تجربی پایه سوم راهنمایی سال 90-89

دوره 10، شماره 2، بهار 1395، صفحه 85-96
عبدالمحمد طاهری؛ نجف طهماسبی پور؛ معصومه صادقی کهمینی

18.

مقایسه بین اثربخشی روش تدریس مشارکتی و انفرادی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان اول متوسطه در درس زبان انگلیسی

دوره 9، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 259-266
سیروس اسدیان؛ موسی پیری؛ لاله حسن ریحانیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.