1.

بررسی اثربخشی استفاده از محتوای الکترونیکی درس ریاضی بر یادگیری خودتنظیم و پیشرفت تحصیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1399
نجف طهماسبی پور؛ فریده حمیدی؛ زهرا کاظمی

2.

بررسی تأثیر رویکرد کلاس معکوس بر پیشرفت تحصیلی، خود تنظیمی تحصیلی، تعامل گروهی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان

دوره 5، شماره 5، زمستان 1394، صفحه 52-69

3.

بررسی رابطه مشارکت فعال فراشناختی و جهت گیری هدف با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان

دوره 4، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 12-17

4.

بررسی رابطه هوش هیجانی و مهارت های طراحی در دانشجویان معماری

دوره 7، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 21-32
سجاد نازی دیزجی

5.

بررسی سهم معلمان در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم نظری بر پایه داده‌های امتحانات کشوری

دوره 14، شماره 4، پاییز 1399، صفحه 971-980
اسد حجازی؛ رضا ساکی؛ سعدالله هاشمی؛ غلامعلی یوسلیانی

6.

بررسی میزان تأثیر مدارس هوشمند استان لرستان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه

دوره 8، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 63-71
فریبرز درتاج؛ الهام لک پور؛ علی بهلولی

7.

پیامدهای شناختی و عاطفی استفاده از اسلاید در کلاس درس

دوره 5، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 193-202
جواد مصرآبادی

8.

تأثیر آموزش به کمک کامپیوتر بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم

دوره 4، شماره 4، پاییز 1389، صفحه 261-265
هادی دلف عچرش

9.

تأثیر آموزش تکلیف محور بر مهارت خواندن و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مهندسی در درس زبان تخصصی

دوره 5، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 49-57
مهرک رحیمی؛ حوریه آژغ

10.

تاثیر بازی های آموزشی رایانه ای بر مهارت اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوره 7، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 185-193
محمد آتشک؛ بدرالملوک برادران؛ محمدعلی احمدوند

11.

رابطه‌ی بین مشارکت فعال و پیشرفت تحصیلی در کلاس زبان انگلیسی برخط پس از شیوع کووید 19 در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1400
رضا نجاتی

12.

مقایسه بین اثربخشی روش تدریس مشارکتی و انفرادی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان اول متوسطه در درس زبان انگلیسی

دوره 9، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 259-266
سیروس اسدیان؛ موسی پیری؛ لاله حسن ریحانی

13.

مقایسه تأثیر نمایش فیلم‌های تاریخی و روش سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی درس تاریخ

دوره 11، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 73-81
فتانه حسنی جعفری؛ فروزان ضرابیان؛ ابوالفضل عباسی

14.

مقایسه میزان تأثیر آموزش آزمایشگاه شیمی به کمک نرم‌افزار آموزشی و روش سنتی در پیشرفت تحصیلی و نگرش دانش‌آموزان

دوره 4، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 1-9
علیرضا کرمی گزافی؛ جلیل یونسی؛ علی عزیزیان

15.

مقایسه‌ی پیشرفت‌تحصیلی و بهره‌گیری از ICT در دانش‌آموزان مدارسِ هوشمند و عادی

دوره 10، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 263-270
بهروز نظری؛ جواد پورکریمی

16.

یادگیری مفاهیم انتزاعی فیزیک نوین به کمک زمینه‌های کاربردی لیزر

دوره 4، شماره 4، پاییز 1389، صفحه 277-285
محمد کبودوند؛ ایوب اسماعیل پور؛ عابد بدریان؛ محمد شمس اسفندآبادیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.