1.

بررسی اثربخشی استفاده از محتوای الکترونیکی درس ریاضی بر یادگیری خودتنظیم و پیشرفت تحصیلی

دوره 15، شماره 4، مهر 1400، صفحه 649-656
نجف طهماسبی پور؛ فریده حمیدی؛ زهرا کاظمی

2.

بررسی تأثیر رویکرد کلاس معکوس بر پیشرفت تحصیلی، خود تنظیمی تحصیلی، تعامل گروهی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان

دوره 5، شماره 5، اسفند 1394، صفحه 52-69

3.

بررسی رابطه بین شاخص های آموزش مجازی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر آباده

دوره 17، شماره 3، تیر 1402، صفحه 561-572
فریباالسادات میرزایی؛ مرضیه حیدری

4.

بررسی رابطه مشارکت فعال فراشناختی و جهت گیری هدف با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان

دوره 4، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 12-17

5.

بررسی رابطه هوش هیجانی و مهارت های طراحی در دانشجویان معماری

دوره 7، شماره 1، دی 1391، صفحه 21-32
سجاد نازی دیزجی

6.

بررسی سهم معلمان در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم نظری بر پایه داده‌های امتحانات کشوری

دوره 14، شماره 4، مهر 1399، صفحه 971-980
اسد حجازی؛ رضا ساکی؛ سعدالله هاشمی؛ غلامعلی یوسلیانی

7.

بررسی میزان تأثیر مدارس هوشمند استان لرستان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه

دوره 8، شماره 1، دی 1392، صفحه 63-71
فریبرز درتاج؛ الهام لک پور؛ علی بهلولی

8.

پیامدهای شناختی و عاطفی استفاده از اسلاید در کلاس درس

دوره 5، شماره 3، تیر 1390، صفحه 193-202
جواد مصرآبادی

9.

تأثیر آموزش به کمک کامپیوتر بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم

دوره 4، شماره 4، مهر 1389، صفحه 261-265
هادی دلف عچرش

10.

تأثیر آموزش تکلیف محور بر مهارت خواندن و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مهندسی در درس زبان تخصصی

دوره 5، شماره 1، دی 1389، صفحه 49-57
مهرک رحیمی؛ حوریه آژغ

11.

تأثیر رسانه های آموزشی الکترونیکی بر پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی هندسه

دوره 17، شماره 4، مهر 1402، صفحه 811-824
سهراب عظیم پور؛ حسین واحدی

12.

تاثیر بازی های آموزشی رایانه ای بر مهارت اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوره 7، شماره 3، تیر 1392، صفحه 185-193
محمد آتشک؛ بدرالملوک برادران؛ محمدعلی احمدوند

13.

خود تنظیمی و مشارکت چقدر نتایج یادگیری را پیش‌بینی می‌کنند؟ بررسی کلاس‌های آنلاین انگلیسی در یک دانشگاه ایرانی

دوره 18، شماره 1، دی 1402، صفحه 111-130
رضا نجاتی

14.

رابطه‌ی بین مشارکت فعال و پیشرفت تحصیلی در کلاس زبان انگلیسی برخط پس از شیوع کووید 19 در ایران

دوره 15، شماره 4، مهر 1400، صفحه 623-634
رضا نجاتی

15.

مقایسه بین اثربخشی روش تدریس مشارکتی و انفرادی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان اول متوسطه در درس زبان انگلیسی

دوره 9، شماره 4، مهر 1394، صفحه 259-266
سیروس اسدیان؛ موسی پیری؛ لاله حسن ریحانی

16.

مقایسه تأثیر نمایش فیلم‌های تاریخی و روش سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی درس تاریخ

دوره 11، شماره 1، دی 1395، صفحه 73-81
فتانه حسنی جعفری؛ فروزان ضرابیان؛ ابوالفضل عباسی

17.

مقایسه میزان اثربخشی روش آموزش حضوری و آموزش الکترونیکی بر سطوح اولیه یادگیری در درس ریاضی و علوم ابتدایی

دوره 17، شماره 1، دی 1401، صفحه 39-50
کاظم حسنی؛ مستوره شفیعیان؛ شهریار میرزایی

18.

مقایسه میزان تأثیر آموزش آزمایشگاه شیمی به کمک نرم‌افزار آموزشی و روش سنتی در پیشرفت تحصیلی و نگرش دانش‌آموزان

دوره 4، شماره 1، دی 1388، صفحه 1-9
علیرضا کرمی گزافی؛ جلیل یونسی؛ علی عزیزیان

19.

مقایسه‌ی پیشرفت‌تحصیلی و بهره‌گیری از ICT در دانش‌آموزان مدارسِ هوشمند و عادی

دوره 10، شماره 3، تیر 1395، صفحه 263-270
بهروز نظری؛ جواد پورکریمی

20.

یادگیری مفاهیم انتزاعی فیزیک نوین به کمک زمینه‌های کاربردی لیزر

دوره 4، شماره 4، مهر 1389، صفحه 277-285
محمد کبودوند؛ ایوب اسماعیل پور؛ عابد بدریان؛ محمد شمس اسفندآبادیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب