1.

واکاوی مؤلفه های اثربخشی بیرونی یادگیری الکترونیکی به‌نظور ارائه چارچوبی برای ایجاد تحول کیفی در نظام آموزش عالی

صفحه 221-236
جعفر ترک زاده؛ مهدی آهنگری؛ مهدی محمدی؛ رحمت اله مرزوقی؛ ستار هاشمی

2.

بازیوارسازی با جدول پیشتاران: تاثیر ابزارهای آموزشی مبتنی بر رقابت و مشارکت در یادگیری و انگیزه رغبتی درس ریاضی

صفحه 237-248
مهران محمدی؛ زهره خوش نشین؛ نسرین محمدحسنی

3.

مقایسة تأثیر استفاده از روش تدریس معکوس با روش تدریس سنتی در یادگیری و خودکارآمدی تحصیلی درس فارسی

صفحه 249-261
مرجان معصومی فرد؛ مهدی محمودی؛ مهری پارسا سیرت

4.

تبیین چالش‌های شکاف دیجیتال بر اجرای عدالت آموزشی

صفحه 263-280
سینا ترکاشوند؛ بهبود یاریقلی؛ وحیده مرادیان محمدیه

5.

بررسی میزان اثرگذاری آموزش مجازی در دروس عملی و نظری رشته معماری

صفحه 281-292
پدرام حصاری؛ فرهاد چگنی

6.

ارتباط بین چابکی سازمانی و مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزی (مطالعه موردی استان تهران)

صفحه 293-306
رضا موحدی؛ فروغ بختیاری همدانی؛ حشمت اله سعدی

7.

اثر ادراک از ادغام ICT در فرایند آموزش بر پذیرش و کاربردICT در یادگیری: نقش واسطه‌ای باورها، نگرش و نیت کاربرد ICT دانشجویان

صفحه 307-322
محمد احمدی ده قطب الدینی؛ مهدیه السادات حسینی زیدآباد؛ الهام محمودآبادی

8.

تجربه زیسته دانشجویان از یادگیری سیار در بحران کووید 19؛ بررسی پدیدارشناسی چالش‌ها

صفحه 323-338
مریم سادات قریشی خوراسگانی

9.

تأثیر بازی‌‌‌‌های دیجیتالی بر خودکارآمدی کارآفرینانه و ترجیح شغلی نوجوانان

صفحه 339-350
سروش رزقی؛ علیرضا مقدم؛ میثم مدرسی

10.

تأثیر فناوری‌های ورزشی رویداد محور بر ابعاد آموزش و ارتقاء شغلی داوران سوپر لیگ والیبال ایران

صفحه 351-362
حمیدرضا قزلسفلو؛ سیدحسین علوی

11.

انتخاب کاربردهای اینترنت اشیا (IOT) در صنعت آموزش با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره بهترین- بدترین

صفحه 363-386
ایوب محمدیان؛ محمد بشیر صدیقی؛ محمد سرکانی

12.

بررسی علمی روند کاربرد ترجمه ماشینی در آموزش زبان و فراتحلیل اثر آن

صفحه 387-400
وحیدرضا میرزائیان

13.

تأثیر آموزش سواد رسانه‌ای بر میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی و بهبود بلوغ عاطفی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه

صفحه 401-412
حبیب الله دلدار؛ مجید رضا رضوی؛ محمد علی فقیه نیا

14.

تأثیر کلاس معکوس الکترونیکی بر بهبود عملکرد و انگیزش تحصیلی دانشجویان در شرایط کرونا

صفحه 413-422
مهدی بدلی؛ مرضیه دهقانی

15.

رابطه استفاده از اینترنت با برنامه مطالعه دانشجویان در زمان شیوع پاندمی کوید19 (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان مازندران)

صفحه 423-437
شهرام ملانیا جلودار؛ محمد امیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب