1.

اثربخشی آموزش مجازی بر اهمال‌کاری و میزان توجه دانشجویان در دوره پاندمی کووید-19

دوره 17، شماره 2، فروردین 1402، صفحه 329-342
سعیده خجسته

2.

بازنمایی ویژگی‌های استادان موفق آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران از نظر اساتید و دانشجویان: مطالعه‌ای با روش پدیدارشناسی

دوره 11، شماره 3، تیر 1396، صفحه 235-255
مهدی قربانخانی؛ کیوان صالحی

3.

بررسی اثربخشی آموزش مجازی دروس آزمایشگاهی دانشجومعلمان رشته آموزش شیمی در دوران کرونا

دوره 18، شماره 2، فروردین 1403، صفحه 329-342
الهه نوری؛ مهشید گلستانه؛ سیدمحسن موسوی

4.

بررسی ادراک معلمان در طول همه‌گیری کووید19: یادگیری الکترونیکی، یادگیری ترکیبی یا آموزش حضوری؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1402
الهام اکبری؛ طاهره یزدی نژاد؛ رضوان نظری؛ مبین تاتاری

5.

بررسی تطبیقی دیدگاه‌های استادان و مدیران اجرایی درباره موانع عمده مشارکت اساتید در دوره‌های آموزش مجازی

دوره 4، شماره 2، فروردین 1389، صفحه 105-116
سید مجید عبداللهی؛ بی بی عشرت زمانی؛ عیسی ابراهیم زاده؛ بهمن زندی؛ حسین زارع

6.

بررسی رابطه بین شاخص های آموزش مجازی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر آباده

دوره 17، شماره 3، تیر 1402، صفحه 561-572
فریباالسادات میرزایی؛ مرضیه حیدری

7.

بررسی میزان اثرگذاری آموزش مجازی در دروس عملی و نظری رشته معماری

دوره 16، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 281-292
پدرام حصاری؛ فرهاد چگنی

8.

تأثیر یادگیری ریاضی به روش واک بر نگرش و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی در آموزش مجازی دوران کرونا

دوره 17، شماره 2، فروردین 1402، صفحه 421-432
نرگس بردیا؛ رحیم مرادی؛ بهمن یاسبلاغی شراهی

9.

تبیین عناصر برنامه درسی آموزش عالی براساس انواع تعاملات آموزشی در محیط یادگیری مجازی

دوره 18، شماره 2، فروردین 1403، صفحه 429-452
انسیه میرزایی؛ مهرانگیز علی نژاد؛ بدرالسادات دانشمند

10.

تحلیل عوامل موثر بر پذیرش آموزش مجازی با تاکید بر عوامل درونی

دوره 7، شماره 3، تیر 1392، صفحه 149-158
علی صنایعی؛ حمیده سلیمیان

11.

چالش‌ها و آسیب‌های آموزش مجازی در دانشگاه در دوره همه‌گیری کرونا

دوره 16، شماره 4، مهر 1401، صفحه 805-818
زهره منصوری خسرویه؛ علیرضا عراقیه؛ نادر برزگر؛ امیرحسین مهدیزاده؛ حسینعلی جاهد

12.

ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش کیفیت برنامه‌ درسی آموزش مجازی دوره ابتدایی در نظام آموزشی ایران

دوره 18، شماره 2، فروردین 1403، صفحه 415-428
سیروس منصوری؛ مژگان طالب بیگی

13.

سنجش اثربخشی نظام آموزش مجازی ضمن‌خدمت فرهنگیان

دوره 9، شماره 4، مهر 1394، صفحه 223-233
فریدون یزدانی

14.

سنجش سبک‌های مختلف یادگیری بر عملکرد دانشجویان گروه معماری در آموزش مجازی

دوره 17، شماره 3، تیر 1402، صفحه 507-524
لیلا السادات حمیدیان دیوکلائی؛ سیده مهسا باقری

15.

شناسایی چالش‌های ارز‌شیابی عملکرد تحصیلی دانشجویان در دوره‌های الکترونیکی

دوره 9، شماره 2، فروردین 1394، صفحه 105-112
بی بی عشرت زمانی؛ رقیه پرهیزی؛ حسن کاویانی

16.

شناسایی و تبیین مهارت های اعضای هیئت علمی جهت آموزش مجازی در دوره پسا کرونا: ارائه یک الگوی مفهومی

دوره 18، شماره 1، دی 1402، صفحه 249-270
امیر فاضل؛ آزین هرندی

17.

شناسایی و رتبه‌بندی آسیب‌های آموزش مجازی در شبکه شاد و رابطه آن با کیفیت آموزش

دوره 18، شماره 2، فروردین 1403، صفحه 493-508
سمانه سلیمی

18.

شناسایی و رتبه بندی چالش‌های یادگیرندگان در آموزش و بهسازی مجازی منابع انسانی (مطالعة موردی: دانشگاه شهید بهشتی)

دوره 11، شماره 1، دی 1395، صفحه 1-20
زهره جعفری فر؛ اباصلت خراسانی؛ مرتضی رضایی زاده

19.

طراحی و اعتبار یابی الگوی بهبود کیفی آموزش های مجازی دانشگاه فرهنگیان ( به روش آمیخته )

دوره 13، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 409-427
مژگان اسمعیل نیا؛ حسینعلی کوهستانی؛ علی معقول

20.

کوچ به یادگیری برخط در دوران کرونا: واکاوی تجارب و چالش‌های اعضای هیات علمی

دوره 16، شماره 4، مهر 1401، صفحه 835-852
نسرین محمدحسنی

21.

کیفیت‌سنجی آموزش مجازی در دوره همه‌گیری کرونا از منظر استادان و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی

دوره 16، شماره 3، تیر 1401، صفحه 525-538
مجتبی مقصودی؛ فاطمه صفایی؛ علی هاشمی

22.

همبستگی بنیادی مجموعه خودتنظیمی آنلاین با مؤلفه‌های انعطاف‌پذیری شناختی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه در دوران آموزش مجازی و زمان شیوع ویروس کرونا

دوره 16، شماره 4، مهر 1401، صفحه 793-804
نازیلا خطیب زنجانی؛ نادر محمدی؛ افشین پاآهو

23.

یک مدل جامع مرکب برای آموزش معماری: تلفیقی از محیط‌های یادگیری حضوری و مجازی

دوره 9، شماره 3، تیر 1394، صفحه 155-165
محمودرضا ثقفیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب