1.

Augmented eccentric connectivity index of single defect nanocones

دوره 1، 1-2، شهریور 2011، صفحه 25-31

2.

Computing fifth geometric-arithmetic index for nanostar dendrimers

دوره 1، 1-2، شهریور 2011، صفحه 33-42

3.

Connective eccentric index of fullerenes

دوره 1، 1-2، شهریور 2011، صفحه 43-50

4.

Coordinate influence on singularity of a 3-ups parallel manipulator

دوره 1، شماره 1، اسفند 2011، صفحه 53-58

5.

Dynamic simulation of a high pressure regulator

دوره 1، شماره 1، اسفند 2011، صفحه 17-28

6.

Effect of boundary conditions on localized instability of the semi-infinite orthotropic plate

دوره 1، شماره 1، اسفند 2011، صفحه 59-68

7.

Experimental and numerical investigation on laser bending process

دوره 1، شماره 1، اسفند 2011، صفحه 45-52

8.

Finite element prediction of ductile fracture in automotive panel forming: comparison between FLD and lemaitre damage models

دوره 1، شماره 1، اسفند 2011، صفحه 37-44

9.

Hosoya index and Fibonacci numbers

دوره 1، 1-2، شهریور 2011، صفحه 51-57

10.

On Zagreb indices of pseudo-regular graphs

دوره 1، 1-2، شهریور 2011، صفحه 1-12

11.

Simultaneous allocation of reliability & redundancy using minimum total cost of ownership approach

دوره 1، شماره 1، اسفند 2011، صفحه 1-16

12.

Szeged index of bipartite unicyclic graphs

دوره 1، 1-2، شهریور 2011، صفحه 13-24

13.

The PI and vertex PI polynomial of dendimers

دوره 1، 1-2، شهریور 2011، صفحه 59-65

14.

Variational discretization and mixed methods for semilinear parabolic optimal control problems with integral constraint

دوره 1، شماره 1، اسفند 2011، صفحه 29-36

15.

آموزش نظری و تجربی جداسازی خطاهای غیرخطی در سامانه‌های اندازه‌گیری

دوره 5، شماره 4، مهر 1390، صفحه 229-239

16.

اعتبار سنجی نیمرخ بسامدواژگانی به عنوان ساز وکار سنجش بنای واژگانی در گفتمان نوشتاری

دوره 5، شماره 2، فروردین 1390، صفحه 125-131

17.

باز ساخت، اعتباریابی و رواسازی "مجموعه آزمون انگیزش و نگرش"

دوره 5، شماره 4، مهر 1390، صفحه 279-289

18.

بررسی اثربخشی روش آموزش استفاده از قیاس‌ها در یادگیری مفاهیم پیچیده

دوره 5، شماره 3، تیر 1390، صفحه 167-179

19.

بررسی رابطه بین خود تنظیمی و تفکر انتقادی معلمان زبان انگلیسی

دوره 5، شماره 2، فروردین 1390، صفحه 117-124

20.

بررسی رابطه تفکر انتقادی و راهبردهای یادگیری زبان توسط فراگیران زبان انگلیسی در ایران

دوره 5، شماره 2، فروردین 1390، صفحه 99-104

21.

بررسی علل افت انگیزش تحصیلی از دیدگاه دانش‌آموزان دوره پیش دانشگاهی با توجه به جنسیت و زمینه‌های خانوادگی آنها

دوره 5، شماره 3، تیر 1390، صفحه 181-192

22.

بررسی مقابله‌ای نگرش در بخش بحث در مقالات آموزش زبان انگلیسی و روان‌پزشکی

دوره 5، شماره 2، فروردین 1390، صفحه 81-90

23.

بررسی مهارت های مورد نیاز مهندسان در برنامه های آموزش مهندسی با استفاده از مدل مهارتی کاتز

دوره 5، شماره 4، مهر 1390، صفحه 221-228

24.

بررسی نقش نظام یادگیری سیار در ارتباطات آموزشی تعاونی‌های کشاورزی

دوره 6، شماره 1، دی 1390، صفحه 57-72

25.

بررسی نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری‌های آموزشی در فرآیند تدریس

دوره 6، شماره 1، دی 1390، صفحه 73-79

26.

بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان

دوره 5، شماره 3، تیر 1390، صفحه 203-211

27.

بررسی ویژگی‌های یادگیری دانشجویان رشته‌های مهندسی با تأکید بر سبک‌های یادگیری و غلبه‌ طرفی مغز

دوره 5، شماره 4، مهر 1390، صفحه 213-220

28.

بهره‏گیری معلمان علوم پایه مقاطع راهنمایی و متوسطه از فناوری ‏اطلاعات و ارتباطات

دوره 6، شماره 1، دی 1390، صفحه 41-48

29.

بین المللی سازی برنامه های درسی با رویکرد آموزش از دور

دوره 6، شماره 1، دی 1390، صفحه 1-18

30.

پیامدهای شناختی و عاطفی استفاده از اسلاید در کلاس درس

دوره 5، شماره 3، تیر 1390، صفحه 193-202

31.

تأثیرآموزش چند رسانه‌ای و سخنرانی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی دانش‌آموزان از راه دور

دوره 5، شماره 4، مهر 1390، صفحه 257-269

32.

تأثیرات آموزش منظورشناختی زبان انگلیسی بر میزان توجه و بازدهی یادگیری ساختارهای تقاضا در میان زبان‌آموزان ایرانی

دوره 5، شماره 2، فروردین 1390، صفحه 91-97

33.

تأثیر شبکه‌سازی واژگانی بر مهارت مکالمه دانش‌آموزان

دوره 5، شماره 4، مهر 1390، صفحه 271-278

34.

دورنمایی از خلاقیت در فرآیند آموزش ریاضی

دوره 5، شماره 3، تیر 1390، صفحه 145-158

35.

رابطه بین هوش هیجانی و موفقیت تحصیلی

دوره 5، شماره 2، فروردین 1390، صفحه 105-108

36.

رویکرد کیفی در آموزش نظری معماری، مفهوم مکان در کلاس درس سیر اندیشه ها

دوره 5، شماره 3، تیر 1390، صفحه 133-143

37.

سنجش و ارزیابی میزان اثر بخشی سیستم آموزش بر سبک فکری بر اساس مدل ندهرمان

دوره 6، شماره 1، دی 1390، صفحه 19-31

38.

مدل‌یابی میزان و نحوه‌ تأثیر متغیرهای کالبدی پنجره بر بهره‌گیری مناسب از نورِ روز در کلاس‌های مدارس راهنمایی تهران

دوره 5، شماره 4، مهر 1390، صفحه 241-256

39.

نقش تکنولوژی در یادگیری ریاضی

دوره 5، شماره 3، تیر 1390، صفحه 159-166

40.

نقش فناوری ارتباطات سیار در آموزش و یادگیری واژگان زبان انگلیسی

دوره 6، شماره 1، دی 1390، صفحه 49-56

41.

یادگیری از جامعه مورچگان در بهینه‌سازی دیوارهای حائل بتنی

دوره 5، شماره 2، فروردین 1390، صفحه 109-116

42.

یادگیری فیزیک با نظام آموزش فردی و مقایسه آن با نظام آموزش سنتی

دوره 6، شماره 1، دی 1390، صفحه 33-40


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب