1.

آزمون برازش توزیع لجستیک در تعیین توانایی و رتبه‌بندی در امتحان‌ها

دوره 3، شماره 2، فروردین 1388، صفحه 99-108

2.

آموزش آنالیز فرآیند نورد ورق‌های سه لایه به کمک تئوری حد فوقانی

دوره 3، شماره 2، فروردین 1388، صفحه 109-118

3.

آموزش کاهش تأثیر پارامترهای الگوریتم ژنتیک در بهینهیابی سطح مقطع و توپولوژی سازههای خرپایی توسط روش جستجوی چند منظوره

دوره 3، شماره 4، مهر 1388، صفحه 291-306

4.

آموزش نقش نرم افزارهای هندسه‌ی پویا در حل مسئله هندسه

دوره 3، شماره 2، فروردین 1388، صفحه 73-86

5.

ارزشیابی تطبیق‌پذیر و تخمین سطح دانش با استفاده از مدل دانش و به کمک شبکه بیزی

دوره 3، شماره 3، تیر 1388، صفحه 151-164

6.

ارزیابی میزان آگاهی دانشجویان مقطع کارشناسی از موضوع مدیریت مواد زاید جامد در محیط زیست

دوره 3، شماره 3، تیر 1388، صفحه 193-198

7.

اندازه گیری میزان اثربخشی و کارایی مدل جکسون در یادگیری یادگیرندگان در سیستم یادگیری الکترونیکی تطبیقی

دوره 3، شماره 4، مهر 1388، صفحه 235-246

8.

بازشناسی نقش طبیعت در فضاهای آموزشی

دوره 3، شماره 4، مهر 1388، صفحه 271-280

9.

بررسی پیش نیازها و امکان سنجی اجرای نظام یادگیری الکترونیکی

دوره 3، شماره 4، مهر 1388، صفحه 247-261

10.

بررسی عوامل مؤثر بر استقرار دانشگاه های کارآفرین

دوره 4، شماره 1، دی 1388، صفحه 47-61

11.

بهبود کیفیت آموزش مفاهیم درس شیمی به کمک نقشه‌های مفهومی

دوره 3، شماره 3، تیر 1388، صفحه 165-180

12.

تأثیر عوامل تنش‌زای شغلی بر عملکرد مراکز آموزش عالی

دوره 4، شماره 1، دی 1388، صفحه 39-46

13.

تأثیر میزان شناخت و کاربست فناوری آموزشی توسط معلمان در بهبود کیفیت فرایند یادگیری دانش آموزان

دوره 4، شماره 1، دی 1388، صفحه 11-21

14.

تجربه آموزش طراحی در مدارس معماری

دوره 3، شماره 3، تیر 1388، صفحه 207-220

15.

تعیین چیدمان بهینه عملیات برش در قالبهای مرحلهای به کمک الگوریتم ژنتیک

دوره 3، شماره 4، مهر 1388، صفحه 307-315

16.

تعیین ضریب شدت تنش با قابلیت اطمینان بالا به وسیله تخمین خطا و حل تطبیقی در اجزای محدود

دوره 3، شماره 3، تیر 1388، صفحه 181-192

17.

خود ارزشیابی راهکاری فراشناختی در بالا بردن دانش گرامری زبان آموزان

دوره 3، شماره 4، مهر 1388، صفحه 263-270

18.

روش شناسی ارایه‌ی درس انسان طبیعت معماری با تأکید بر تأثیر شناخت محیط زیست در فرایند ارتقای بینش معمارانه

دوره 3، شماره 2، فروردین 1388، صفحه 133-149

19.

سیستم خودهای انگیزشی زبان دوم، اضطراب زبان دوم و رفتار واکنشی میان فراگیران ایرانی زبان انگلیسی

دوره 3، شماره 2، فروردین 1388، صفحه 87-98

20.

شناسایی عوامل مؤثّر ارتقای آموزش طراحی مجتمع‌های زیستی

دوره 3، شماره 2، فروردین 1388، صفحه 119-131

21.

طراحی جدول زمانبندی خودکار برای دروس دانشگاهی با استفاده از الگوریتم های ژنتیک

دوره 4، شماره 1، دی 1388، صفحه 23-37

22.

قیاس بصری و جایگاه آن در آموزش خلاق طراحی معماری

دوره 4، شماره 1، دی 1388، صفحه 63-72

23.

مدل اتوماسیون سلولی، روشی نوین در شبیه سازی رشد شهری

دوره 3، شماره 4، مهر 1388، صفحه 281-289

24.

"معماری گروهی" حلقه مفقوده در آموزش طراحی معماری

دوره 3، شماره 3، تیر 1388، صفحه 221-233

25.

معیاری برای دسته‌بندی، امتیازدهی و استخراج از یادداشت‌‌برداری یادگیرندگان به منظور تولید محتوای آموزشی در سیستم یادگیری الکترونیکی

دوره 4، شماره 1، دی 1388، صفحه 73-81

26.

مقایسه روش‌های سنتی، نرم افزاری و ترکیبی در آموزش سیستم‌های باربر جانبی ساختمان‌ها

دوره 3، شماره 3، تیر 1388، صفحه 199-205

27.

مقایسه میزان تأثیر آموزش آزمایشگاه شیمی به کمک نرم‌افزار آموزشی و روش سنتی در پیشرفت تحصیلی و نگرش دانش‌آموزان

دوره 4، شماره 1، دی 1388، صفحه 1-9

28.

یک روش بهینه آموزش مشارکتی پویا در دانشگاه

دوره 3، شماره 2، فروردین 1388، صفحه 63-72


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب