1.

اثربخشی آموزش شناختی– رفتاری بر اضطراب امتحان دانش آموزان دختر متوسطه

دوره 7، شماره 3، تیر 1392، صفحه 195-201
جمشید جراره؛ آذر محمدی کرکانی

2.

بررسی باورهای هستی شناختی دانش آموزان پایة چهارم ابتدایی و کتاب های درسی هدیه های آسمان براساس مؤلفه های مبانی هستی شناسی در سند تحول بنیادین

دوره 8، شماره 16، اسفند 1398، صفحه 231-258
افسانه عزیزی علویجه؛ محمدرضا امام جمعه؛ محسن شمس

3.

بررسی رابطه بین سلامت روانی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه

دوره 5، شماره 5، اسفند 1394، صفحه 1-12

4.

بررسی سهم معلمان در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم نظری بر پایه داده‌های امتحانات کشوری

دوره 14، شماره 4، مهر 1399، صفحه 971-980
اسد حجازی؛ رضا ساکی؛ سعدالله هاشمی؛ غلامعلی یوسلیانی

5.

بررسی عملکرد دانش آموزان سال اول متوسطه در حل مسائل تعمیم جبری

دوره 7، شماره 2، فروردین 1392، صفحه 103-118
ابراهیم ریحانی؛ مریم صدیقی

6.

بررسی میزان تأثیر مدارس هوشمند استان لرستان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه

دوره 8، شماره 1، دی 1392، صفحه 63-71
فریبرز درتاج؛ الهام لک پور؛ علی بهلولی

7.

تأثیرآموزش الکترونیکی مبتنی بر پروژه (PBL) بر خودکارآمدی و درگیری تحصیلی دانش‌آموزان پایه‌ ششم ابتدایی

دوره 17، شماره 4، مهر 1402، صفحه 825-836
حمید رضا مقامی؛ فاطمه اسدی؛ اسماعیل زارعی زوارکی

8.

تأثیر استفاده از بازی های رایانه ای آموزشی بر تنظیم شناختی هیجان و ذهن آگاهی دانش آموزان

دوره 13، شماره 3، تیر 1398، صفحه 521-535
مریم رجبیان ده زیره؛ فریبا درتاج؛ سعید پورورستایی اردکانی؛ صلاح اسمعیلی گوجار

9.

تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر عملکرد کمی تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر تهران

دوره 14، شماره 4، مهر 1399، صفحه 801-812
تهمینه شاوردی؛ حسین حیدری؛ محمد جواد چیت ساز قمی

10.

تأثیر شبیه سازی رایانه ای بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان در درس کامپیوتر

دوره 4، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 26-32

11.

تأثیر واقعیت افزوده آموزشی بر جو انگیزشی درک شده و تفکر سطح بالا در دانش آموزان

دوره 14، شماره 1، دی 1398، صفحه 123-134
مریم رجبیان ده زیره؛ فریبا درتاج؛ حبیبه بشیرنژاد دستجردی

12.

تاثیر حمایت ورزشی والدین و ادراک دانش آموزان از حمایت والدین بر احساس اجتماعی شدن دانش آموزان

دوره 1، شماره 2، مهر 1402، صفحه 11-20
نرگس اعظم نظامی؛ علی زارعی؛ فرشاد تجاری؛ سیدحمید سجادی هزاوه

13.

تقویت حس تعلق دانش آموزان به مدرسه با تاکید بر قابلیت های فضایی دبستانها

دوره 14، شماره 2، فروردین 1399، صفحه 273-289
حسین پورمهدی قایم مقامی

14.

طراحی مدل توسعه مشارکت دانش آموزان متوسطه شهر مشهد در ‏زنگ تربیت بدنی ‏

دوره 1، شماره 2، مهر 1402، صفحه 67-76
محمد سیاوشی؛ فاتح فرازیانی؛ مریم سعادت شورک حاجی

15.

مقایسه تأثیر آموزش مبتنی‌بر فاوا با آموزش سنتی بر اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 13، شماره 1، دی 1397، صفحه 203-212
بهاره عزیزی نژاد؛ فریدون الله کرمی

16.

نقش بازی‌های رایانه‌ای در افت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه شهر تهران

دوره 12، شماره 2، فروردین 1397، صفحه 121-130
علی جعفری؛ امیرهوشنگ عندلیبیانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب