1.

احصاء و رتبه‌بندی اهداف آموزش ایمنی و بهداشت کار در صنایع

دوره 8، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 81-87
مهکامه حسینی؛ محمد آتشک

2.

ارائه مدلی جهت ارزیابی راهبردهای یادگیری الکترونیکی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

دوره 7، شماره 4، مهر 1392، صفحه 253-259
فرهاد شفیع پور مطلق؛ حسین نظری

3.

استفاده از الگوی سازنده‌گرایی برای افزایش دانش تلفیق تکنولوژی

دوره 10، شماره 1، دی 1394، صفحه 65-74
زهرا حسینی

4.

اعتباریابی ابزاری برای سنجش نگرش دانش‌آموزان نسبت به مدرسة هوشمند

دوره 10، شماره 2، فروردین 1395، صفحه 149-159
محمد علی رستمی نژاد؛ عبدالله اخباری؛ محمد اکبری بورنگ

5.

الگویابی روابط ساختاری متغیرهای محیط کلاس، اهداف پیشرفت، تفکر تأملی و عملکرد در درس ریاضی

دوره 8، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 109-118
احد نویدی؛ فاطمه تویسرکانی راوری

6.

امکان‌سنجی طرح هوشمندسازی هنرستان‌های کشاورزی استان‌های لرستان و کرمانشاه

دوره 10، شماره 2، فروردین 1395، صفحه 97-110
رضا موحدی؛ ناصر جمشیدی؛ حشمت‌اله سعدی؛ احمد یعقوبی فرانی

7.

انگیزه تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه در رابطه با عوامل محیطی

دوره 7، شماره 1، دی 1391، صفحه 11-20
خسرو رشید؛ علیرضا ذاکری؛ احمد سلحشوری؛ رسول کرد نوقابی

8.

بررسی رابطه نگرش نسبت به یادگیری به کمک رایانه و خودتنظیمی آموزشی و انگیزش در یادگیری زبان خارجه

دوره 7، شماره 4، مهر 1392، صفحه 273-280
مریم مشکوه؛ سمیه فروزش نیا

9.

بررسی راهکارهای ارتقای فضای باز مدارس ابتدایی دخترانه از نگاه دانش‌آموزان (نمونۀ موردی: شهر تبریز)

دوره 12، شماره 2، فروردین 1397، صفحه 95-108
مهسا صمدپور شهرک؛ منصوره طاهباز

10.

بررسی متغیرهای آسایش محیطی با تأکید بر ارتقای کیفیت یادگیری در فضاهای آموزشی

دوره 10، شماره 4، مهر 1395، صفحه 271-279
محمدصادق طاهر طلوع دل؛ زینت امینی فر

11.

بررسی مطلوبیت فضاهای باز محیط های دانشگاهی از نظر دانشجویان

دوره 7، شماره 3، تیر 1392، صفحه 175-183
اسماعیل ضرغامی؛ سعید عظمتی

12.

بررسی میزان تأثیر مدارس هوشمند استان لرستان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه

دوره 8، شماره 1، دی 1392، صفحه 63-71
فریبرز درتاج؛ الهام لک پور؛ علی بهلولی

13.

تأثیر بسته آموزشی "حساب‌یار" در یادگیری و یادسپاری جدول ضرب

دوره 9، شماره 2، فروردین 1394، صفحه 135-143
حسن رستگارپور؛ مهکامه حسینی

14.

تأثیر شبکه‌سازی واژگانی بر مهارت مکالمه دانش‌آموزان

دوره 5، شماره 4، مهر 1390، صفحه 271-278
رضا نجاتی؛ زهرا نبی لو

15.

تأثیر محیط‌های بازی طبیعی در رشد کیفی آموزش کودکان

دوره 6، شماره 3، تیر 1391، صفحه 191-198
جمال الدین مهدی نژاد؛ مجید ابراهیم دماوندی؛ رضا سیروس صبری؛ جوانه عباس‌پور اسداله

16.

تأثیر محیط های یادگیری مبتنی بر رایانه و غنی شده ی مبتنی بر وب بر تعامل عناصر آموزشی

دوره 11، شماره 3، تیر 1396، صفحه 223-233
حسین مرادی مخلص؛ جمشید حیدری؛ وحید صالحی؛ نسیبه پوطی

17.

تاثیر ادراکی _ رفتاری فضاهای باز محله در سلامت دانش آموزان

دوره 1، شماره ویژه، مهر 1385، صفحه 17-28
سید باقر حسینی؛ حمیدرضا عظمتی؛ محمد باقری

18.

تاثیر بازی های آموزشی رایانه ای بر مهارت اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوره 7، شماره 3، تیر 1392، صفحه 185-193
محمد آتشک؛ بدرالملوک برادران؛ محمدعلی احمدوند

19.

تدوین استانداردهای هوشمند‌سازی مدارس و میزان رعایت این استانداردها در مدارس شهر تهران

دوره 11، شماره 3، تیر 1396، صفحه 257-269
سمانه صیدی؛ علیرضا بادله

20.

رابطه تعامل، یادگیری خودتنظیمی با رضایتمندی از تحصیل در مدارس هوشمند

دوره 9، شماره 3، تیر 1394، صفحه 213-222
مهرانگیز علی نژاد؛ نسیم سعید

21.

سنجش میزان اثربخشی نور طبیعی بر کاهش استرس دانش آموزان در فضاهای آموزشی

دوره 12، شماره 1، دی 1396، صفحه 41-48
فاطمه ایمانی؛ خسرو موحد

22.

فلسفه تکنولوژی، رویکردها، دیدگاه‌ها و برداشت‌های ناصواب؛ تبیینی از فلسفه تکنولوژی آموزشی برای عصر حاضر

دوره 9، شماره 4، مهر 1394، صفحه 279-286
هاشم فردانش؛ اعظم جمشیدی توانا

23.

لزوم آموزش سواد محیطی در رشته معماری

دوره 7، شماره 4، مهر 1392، صفحه 261-271
سعید میرریاحی؛ فاطمه قارونی

24.

مقایسه میزان انگیزه دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی مدارس هوشمند با مدارس عادی

دوره 8، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 131-140
اسماعیل زارعی زوارکی؛ علی ملازادگان

25.

مقایسه‌ی پیشرفت‌تحصیلی و بهره‌گیری از ICT در دانش‌آموزان مدارسِ هوشمند و عادی

دوره 10، شماره 3، تیر 1395، صفحه 263-270
بهروز نظری؛ جواد پورکریمی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.