1.

احصاء و رتبه‌بندی اهداف آموزش ایمنی و بهداشت کار در صنایع

دوره 8، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 81-87
مهکامه حسینی؛ محمد آتشک

2.

ارائه مدلی جهت ارزیابی راهبردهای یادگیری الکترونیکی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

دوره 7، شماره 4، مهر 1392، صفحه 253-259
فرهاد شفیع پور مطلق؛ حسین نظری

3.

استانداردسازی پرسش‌نامه حضور (PQ3) در محیط‌‌های یادگیری مجازی: ترجمه و رواسازی فارسی پرسش‌نامه حضور

دوره 16، شماره 3، تیر 1401، صفحه 467-482
ثریا خزایی؛ محبوبه عارفی

4.

استخراج هوشمند سبک شناختی یادگیرندگان بر اساس تعامل آن‌ها با سامانه آموزش زبان انگلیسی

دوره 17، شماره 1، دی 1401، صفحه 209-232
معصومه معطری؛ احسان پازوکی؛ رضا ابراهیم پور؛ محمد رضا رضایی

5.

استفاده از الگوی سازنده‌گرایی برای افزایش دانش تلفیق تکنولوژی

دوره 10، شماره 1، دی 1394، صفحه 65-74
زهرا حسینی

6.

اعتباریابی ابزاری برای سنجش نگرش دانش‌آموزان نسبت به مدرسة هوشمند

دوره 10، شماره 2، فروردین 1395، صفحه 149-159
محمد علی رستمی نژاد؛ عبدالله اخباری؛ محمد اکبری بورنگ

7.

الگویابی روابط ساختاری متغیرهای محیط کلاس، اهداف پیشرفت، تفکر تأملی و عملکرد در درس ریاضی

دوره 8، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 109-118
احد نویدی؛ فاطمه تویسرکانی راوری

8.

امکان‌سنجی طرح هوشمندسازی هنرستان‌های کشاورزی استان‌های لرستان و کرمانشاه

دوره 10، شماره 2، فروردین 1395، صفحه 97-110
رضا موحدی؛ ناصر جمشیدی؛ حشمت‌اله سعدی؛ احمد یعقوبی فرانی

9.

انگیزه تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه در رابطه با عوامل محیطی

دوره 7، شماره 1، دی 1391، صفحه 11-20
خسرو رشید؛ علیرضا ذاکری؛ احمد سلحشوری؛ رسول کرد نوقابی

10.

بررسی تأثیر کاربرد اینفوگرافیک در محیط یادگیری مبتنی بر الگوی گلاسرز‌ فلد بر میزان انگیزش، یادگیری و یادداری درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم

دوره 16، شماره 4، مهر 1401، صفحه 749-762
سیدرسول عمادی؛ افسانه مختاری سمیع

11.

بررسی رابطه نگرش نسبت به یادگیری به کمک رایانه و خودتنظیمی آموزشی و انگیزش در یادگیری زبان خارجه

دوره 7، شماره 4، مهر 1392، صفحه 273-280
مریم مشکوه؛ سمیه فروزش نیا

12.

بررسی راهکارهای ارتقای فضای باز مدارس ابتدایی دخترانه از نگاه دانش‌آموزان (نمونۀ موردی: شهر تبریز)

دوره 12، شماره 2، فروردین 1397، صفحه 95-108
مهسا صمدپور شهرک؛ منصوره طاهباز

13.

بررسی متغیرهای آسایش محیطی با تأکید بر ارتقای کیفیت یادگیری در فضاهای آموزشی

دوره 10، شماره 4، مهر 1395، صفحه 271-279
محمدصادق طاهر طلوع دل؛ زینت امینی فر

14.

بررسی مطلوبیت فضاهای باز محیط های دانشگاهی از نظر دانشجویان

دوره 7، شماره 3، تیر 1392، صفحه 175-183
اسماعیل ضرغامی؛ سعید عظمتی

15.

بررسی میزان تأثیر مدارس هوشمند استان لرستان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه

دوره 8، شماره 1، دی 1392، صفحه 63-71
فریبرز درتاج؛ الهام لک پور؛ علی بهلولی

16.

تأثیر بسته آموزشی "حساب‌یار" در یادگیری و یادسپاری جدول ضرب

دوره 9، شماره 2، فروردین 1394، صفحه 135-143
حسن رستگارپور؛ مهکامه حسینی

17.

تأثیر شبکه‌سازی واژگانی بر مهارت مکالمه دانش‌آموزان

دوره 5، شماره 4، مهر 1390، صفحه 271-278
رضا نجاتی؛ زهرا نبی لو

18.

تأثیر محیط‌های بازی طبیعی در رشد کیفی آموزش کودکان

دوره 6، شماره 3، تیر 1391، صفحه 191-198
جمال الدین مهدی نژاد؛ مجید ابراهیم دماوندی؛ رضا سیروس صبری؛ جوانه عباس‌پور اسداله

19.

تأثیر محیط های یادگیری مبتنی بر رایانه و غنی شده ی مبتنی بر وب بر تعامل عناصر آموزشی

دوره 11، شماره 3، تیر 1396، صفحه 223-233
حسین مرادی مخلص؛ جمشید حیدری؛ وحید صالحی؛ نسیبه پوطی

20.

تاثیر ادراکی _ رفتاری فضاهای باز محله در سلامت دانش آموزان

دوره 1، شماره ویژه، مهر 1385، صفحه 17-28
سید باقر حسینی؛ حمیدرضا عظمتی؛ محمد باقری

21.

تاثیر بازی های آموزشی رایانه ای بر مهارت اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوره 7، شماره 3، تیر 1392، صفحه 185-193
محمد آتشک؛ بدرالملوک برادران؛ محمدعلی احمدوند

22.

تدوین استانداردهای هوشمند‌سازی مدارس و میزان رعایت این استانداردها در مدارس شهر تهران

دوره 11، شماره 3، تیر 1396، صفحه 257-269
سمانه صیدی؛ علیرضا بادله

23.

رابطه تعامل، یادگیری خودتنظیمی با رضایتمندی از تحصیل در مدارس هوشمند

دوره 9، شماره 3، تیر 1394، صفحه 213-222
مهرانگیز علی نژاد؛ نسیم سعید

24.

سنجش میزان اثربخشی نور طبیعی بر کاهش استرس دانش آموزان در فضاهای آموزشی

دوره 12، شماره 1، دی 1396، صفحه 41-48
فاطمه ایمانی؛ خسرو موحد

25.

شناسایی و مدل‌سازی تجارب موفق آموزشی معلمان دوره ابتدایی در محیط یادگیری الکترونیکی در دوران کرونا

دوره 17، شماره 1، دی 1401، صفحه 69-86
فرزانه تاری؛ محمد جوادی پور؛ رضوان حکیم زاده؛ مرضیه دهقانی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب