1.

امکان تبدل انواع داروینی از منظر فلسفه صدرایی

دوره 5، شماره 9، مرداد 1395، صفحه 1-19
قاسم کاکایی؛ فرانک بهمنی

2.

بازخوانی عرفانی نسبت میان وجود و کمالات در مشرب فلسفی صدرایی

دوره 9، شماره 18، اسفند 1399، صفحه 321-345
فردین جمشیدی مهر؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی

3.

بررسی انتقادی دیدگاه سهروردی دربارۀ «وجود»

دوره 11، شماره 21، شهریور 1401
سهراب حقیقت

4.

بررسی تطبیقی معنای وجود از دیدگاه ابن سینا و توماس آکوئینی

دوره 4، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 83-102
مستانه کاکایی؛ حسن عباسی حسین آبادی

5.

بررسی تطبیقی نظریۀ «اندیشۀ هستی شناسانه» پارمنیدس و دکارت

دوره 9، شماره 17، شهریور 1399
ناصر عزیزوکیلی؛ مهدی منفرد

6.

بررسی مقایسه ای موضوع فلسفۀ اولی در فلسفۀ فارابی و حکمت متعالیۀ ملاصدرا

دوره 9، شماره 17، شهریور 1399
زهرا سالاری طرزقی؛ طاهره کمالی زاده؛ فاطمه شهیدی

7.

تأثیر مبانی وجودشناختی ملاصدرا در درک برخی معارف دین اسلام

دوره 11، شماره 22، اسفند 1401
زیبا زلقی؛ فرج الله براتی؛ گودرز شاطری

8.

تحلیل هستی شناختی و معرفت شناختی معقولات ثانیه فلسفی در حکمت متعالیه (با تأکید بر مفهوم وجود)

دوره 8، شماره 15، شهریور 1398، صفحه 229-248
محسن ایزدی

9.

تحلیل وجودشناختی رابطۀ خدا و جهان از دیدگاه ملاصدرا و افلاطون

دوره 10، شماره 19، شهریور 1400
یوسف حیدری چناری

10.

تعابیر متفاوت از «ماهیت» نزد ملاصدرا و علامه طباطبایی و تأثیر آن بر بداهت نظریه اصالت وجود

دوره 4، شماره 8، اسفند 1394، صفحه 1-17
سیاوش اسدی؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی مهر؛ لطف الله نبوی

11.

تقریر تقویمی ابن سینا از مسألة خدا و امکان شناسایی او

دوره 7، شماره 13، شهریور 1397، صفحه 89-102
زهره توازیانی

12.

معانی «موجود» در وجودشناسی ارسطو و تحول آن نزد حکمای مشا

دوره 7، شماره 14، اسفند 1397، صفحه 19-37
حسین کلباسی اشتری؛ مستانه کاکایی

13.

معنای عرض بودن وجود در فلسفه ابن سینا

دوره 4، شماره 8، اسفند 1394، صفحه 107-120
محمدباقر قمی

14.

ناسازگاری هستی و زمان در نظریۀ حال باوری

دوره 10، شماره 19، شهریور 1400
سکینه کریمی؛ مهدی منفرد

15.

نقد مشائی ژاک مریتن بر فلاسفة مدرن در باب تقدم معرفت‌شناسی بر وجودشناسی

دوره 10، شماره 19، شهریور 1400
رضا اکبریان؛ حسنی همایون

16.

نقد و بررسی دیدگاه عروض وجود بر ماهیت

دوره 11، شماره 21، شهریور 1401
محمد ذبیحی

17.

یقین به مثابة ظهور وجود در فلسفة صدرایی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1397، صفحه 83-103
عبداله صلواتیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب