1.

آموزش الکترونیکی ریاضی مبتنی بر حل مسئله با طراحی نرم‌افزار جدید و بررسی تأثیر آن بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم

دوره 15، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 207-222
محمد جعفرآبادی آشتیانی؛ منصور نعمانوف

2.

اثربخشی خودآموزهای آنلاین سواد اطلاعاتی بر یادگیری دانشجویان: مرور نظام مند

دوره 14، شماره 1، دی 1398، صفحه 1-14
زهرا بتولی؛ فاطمه فهیم نیا؛ نادر نقشینه؛ فخرالسادات میرحسینی

3.

ارتقای کیفیت آموزش در سامانه‌های آموزش الکترونیکی با استفاده از داده‌کاوی آموزشی

دوره 6، شماره 3، تیر 1391، صفحه 171-180
بهروز مقصودی؛ صادق سلیمانی؛ علی امیری؛ محسن افشارچی

4.

ارزشیابی تطبیق‌پذیر و تخمین سطح دانش با استفاده از مدل دانش و به کمک شبکه بیزی

دوره 3، شماره 3، تیر 1388، صفحه 151-164
احمد کاردان؛ صمد کاردان

5.

ارزیابی اثربخشی آموزش الکترونیکی حفظ و روخوانی قرآن بر دانش‌آموزان با استفاده از نرم‌افزار محقق‌ساخته

دوره 11، شماره 4، مهر 1396، صفحه 359-370
داود کریم زادگان مقدم؛ فاطمه طالبان؛ داود وحدت

6.

پیش‌بینی میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان با روش خوشه‌بندی فازی در محیط‌های آموزشی

دوره 9، شماره 4، مهر 1394، صفحه 245-258
محمد رستمی؛ سید سعید آیت؛ فرید صاغری؛ فاطمه یعقوبی

7.

تأثیرآموزش الکترونیکی مبتنی بر پروژه (PBL) بر خودکارآمدی و درگیری تحصیلی دانش‌آموزان پایه‌ ششم ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1402
حمید رضا مقامی؛ فاطمه اسدی؛ اسماعیل زارعی زوارکی

8.

تأثیر رسانه های آموزشی الکترونیکی بر پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی هندسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402
سهراب عظیم پور؛ حسین واحدی

9.

تعیین اهمیت اجزای تشکیل دهنده آموزش الکترونیکی درس کار و فناوری از دیدگاه صاحب‌نظران

دوره 14، شماره 1، دی 1398، صفحه 27-35
مهدی عرب پشتکوهی؛ افسانه زمانی مقدم؛ علی رجب زاده قطری

10.

دسته بندی سبک های یادگیری با استفاده از ویژگی های رفتاری و ماشین بردار پشتیبان دو قلو

دوره 13، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 316-326
جلال الدین نصیری؛ امیر محمود میر؛ سمیه فتاحی

11.

شناسایی و رتبه ‏بندی عوامل کلیدی موفقیت دوره‌های آموزش الکترونیکی زبان فارسی به خارجیان از منظر مدرسان دوره

دوره 13، شماره 3، تیر 1398، صفحه 594-606
زهرا عباسی

12.

مدلسازی و ارزیابی کارایی و هزینه‌های استفاده از آموزش الکترونیکی جهت افزایش خبرگی در سازمان‌ها

دوره 13، شماره 1، دی 1397، صفحه 98-109
احمد حبیبی زاد نوین

13.

مقایسه میزان اثربخشی روش آموزش حضوری و آموزش الکترونیکی بر سطوح اولیه یادگیری در درس ریاضی و علوم ابتدایی

دوره 17، شماره 1، دی 1401، صفحه 39-50
کاظم حسنی؛ مستوره شفیعیان؛ شهریار میرزایی

14.

نگرش مدرسان زبان‌های خارجی در بکارگیری فناوری اطلاعات در آموزش زبان

دوره 6، شماره 2، فروردین 1391، صفحه 99-114
فروزان ده باشی شریف؛ بهمن زندی؛ عیسی ابراهیم زاده؛ سید محمد ضیاءحسینی؛ احمد علی پورسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب