1.

بررسی کاربرد فناوری‌ نوین متاورس در آموزش و یادگیری: یک مرور نظام‌مند

صفحه 287-310
حامد عباسی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی

2.

تأثیر آموزش نقشه مفهومی مبتنی بر تحلیل فرآیند شبکهای (ANP) و سخنرانی بر مهارت‌های یادگیری دانش‌آموزان

صفحه 311-328
زهرا رویتوند غیاثوند؛ ولی‌اله فرزاد؛ بهرام صالح صدق پور؛ آنیتا باغداساریانس؛ علی رضا کرمی گزافی

3.

بررسی اثربخشی آموزش مجازی دروس آزمایشگاهی دانشجومعلمان رشته آموزش شیمی در دوران کرونا

صفحه 329-342
الهه نوری؛ مهشید گلستانه؛ سیدمحسن موسوی

4.

تأثیر طراحی و کاربست بازی آموزشی دیجیتال بر انگیزش و یادگیری ‌دانش‌آموزان نارسانویس پایه دوم ابتدائی

صفحه 343-356
سجاد گلزار عزیز؛ زهره خوش نشین؛ یوسف مهدوی نسب؛ مهدی رجبی

5.

یادگیری مشارکتی در محیط برخط: چالش‌ها و راهکارها

صفحه 357-372
محدثه ربانی؛ محمدرضا کرامتی؛ کیوان صالحی

6.

مقایسه تأثیر آموزش تلفیقی‌وتفکیکی بر مهارت‌های ترسیمی و ارتقاء انگیزه تحصیلی نوآموزان معماری

صفحه 373-386
بابک مطیعی

7.

ارتقای سازه‌های ذهنی دانش‌آموزان پایه هفتم در تعمیم الگوهای شکلی: به‌کارگیری نظریه APOS و آگاهی از ساختار

صفحه 387-398
ربابه افخمی؛ نسیم اصغری؛ علیرضا مدقالچی؛ فیروز پاشائی

8.

شناسایی و اعتباریابی معیارهای تولید فیلم و ویدئوی آموزشی برای دانش آموزان دوره ابتدایی

صفحه 399-414
زهراسادات مجیدی درچه؛ بتول سبزه؛ نسرین انصاری

9.

ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش کیفیت برنامه‌ درسی آموزش مجازی دوره ابتدایی در نظام آموزشی ایران

صفحه 415-428
سیروس منصوری؛ مژگان طالب بیگی

10.

تبیین عناصر برنامه درسی آموزش عالی براساس انواع تعاملات آموزشی در محیط یادگیری مجازی

صفحه 429-452
انسیه میرزایی؛ مهرانگیز علی نژاد؛ بدرالسادات دانشمند

11.

تأثیر انواع آموزش مجازی بر یادگیری مهارت‌های ادراکی – حرکتی در دانش‌آموزان پایه سوم ابتدائی

صفحه 453-464
غلامرضا لطفی؛ سیدکاوس صالحی؛ فرزانه چایی چی

12.

تأثیر علامت‌دهی دیداری عامل آموزشی متحرک بر توجه دانشجویان در محیط یادگیری چند ‌رسانه‌ای: رویکرد ردیابی چشم

صفحه 465-478
ریحانه پیروزمند؛ محمد علی رستمی نژاد؛ نسرین محمدحسنی؛ محسن آیتی

13.

تأثیر محیط‌ همیارانه‌ برخط مبتنی بر بازخورد همتای استدلالی بر روی مهارت‌های تفکر انتقادی و کیفیت استدلال‌ورزی دانشجویان

صفحه 479-492
قدرت اله خلیفه؛ سعید لطیفی

14.

شناسایی و رتبه‌بندی آسیب‌های آموزش مجازی در شبکه شاد و رابطه آن با کیفیت آموزش

صفحه 493-508
سمانه سلیمی

15.

طراحی و اعتباریابی روش آموزش شناختی در معماری مبتنی برالگوهای یادگیری مسأله محور، نقشه ذهنی و وسعت‌بخشی به تفکر

صفحه 509-525
علی افشاری؛ فرهاد کاروان؛ جمال الدین مهدی نژاد درزی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب