1.

آموزش شیمی سبز، با طراحی و اجرای آزمایشهای سبز در مبحث استوکیومتری شیمی متوسطه

دوره 10، شماره 4، مهر 1395، صفحه 291-304
مریم صباغان؛ جهان شاهی بیگباغی؛ محمدرضا امام جمعه

2.

ارزشیابی برنامه درسی ریاضی پایه دهم رشته انسانی (با تاکید بر رویکرد زمینه محور از دیدگاه دبیران این درس در شهر تهران)

دوره 13، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 327-339
غلامعلی احمدی؛ هاله شیخ الاسلامی؛ علیرضا عصاره؛ ابراهیم ریحانی

3.

ارزشیابی کیفیت سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی براساس استاندارد ایزو 9126

دوره 17، شماره 1، دی 1401، صفحه 185-196
روشن احمدی؛ بهاره محمدی

4.

ارزشیابی محتوای آموزش الکترونیکی

دوره 6، شماره 4، مهر 1391، صفحه 255-265
پری مرتضوی اقدم؛ رویا رحمانی نیشابور؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ محمد آتشک

5.

ارزیابی کیفیت و مدل‌سازی خدمات آموزشی در دانشگاه پیام نور

دوره 8، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 73-80
محمد علی جوادی بورا؛ عیسی ابراهیم زاده؛ مهران فرج اللهی؛ محمد رضا سرمدی

6.

بررسی فرایندهای یاددهی- یادگیری در آموزش های فنی و حرفه ای

دوره 4، شماره 4، مهر 1389، صفحه 227-237
علیرضا ذاکری؛ رسول کرد نوقابی؛ مسعود صدرالاشرافی

7.

تحلیل اثربخشی دوره‌های آموزشی ضمن خدمت ویژه معلمان ورزش بر مبنای مدل کرک پاتریک

دوره 1، شماره 2، مهر 1402، صفحه 1-10
حسین پورسلطانی زرندی

8.

شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد تدریس استادان با تأکید بر آموزش مهندسی

دوره 7، شماره 3، تیر 1392، صفحه 203-212
موسی محمودی صاحبی؛ صادق نصری؛ حمید قلی نیا قلزم

9.

عوامل مؤثر در کاربرد ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان ابتدایی

دوره 6، شماره 4، مهر 1391، صفحه 267-276
عادل زاهدبابلان؛ مهران فرج اللهی؛ محمد همرنگ

10.

کاربرد نظریه فازی در ارزشیابی دروس مهارتی: تولید چندرسانه‌ای آموزشی

دوره 12، شماره 3، تیر 1397، صفحه 249-256
فاطمه جعفرخانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب