1.

آسیب شناسی برنامه درسی کار وفناوری در مقطع متوسطه اول: مطالعه کیفی

دوره 14، شماره 2، فروردین 1399، صفحه 261-272
زهرا ابوالحسنی؛ مرضیه دهقانی

2.

ارزشیابی برنامه درسی ریاضی پایه دهم رشته انسانی (با تاکید بر رویکرد زمینه محور از دیدگاه دبیران این درس در شهر تهران)

دوره 13، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 327-339
غلامعلی احمدی؛ هاله شیخ الاسلامی؛ علیرضا عصاره؛ ابراهیم ریحانی

3.

افزایش فیدبک برای بهبود کیفیت تدریس

دوره 4، شماره 3، تیر 1389، صفحه 221-225
مسعود علی اکبر گلکار

4.

الگویی برای تدوین کتاب راهنمای معلم در برنامه درسی آموزش فنی‌وحرفه‌ای

دوره 8، شماره 3، تیر 1393، صفحه 207-220
علی اصغر خلاقی؛ غلامعلی احمدی

5.

بررسی ارتباط محتوای برنامه درسی رشته صنایع چوب با نیازهای محیط کار

دوره 7، شماره 2، فروردین 1392، صفحه 87-95
مریم فرهنگی؛ محمد غفرانی؛ علی اصغر خلاقی

6.

بررسی وضعیت موجود برنامه درسی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی از دیدگاه دانشجویان

دوره 13، شماره 1، دی 1397، صفحه 226-233
محمد رحمان پور؛ محمدجواد لیاقتدار؛ فریدون شریفیان؛ مهران رضایی

7.

تبیین اهداف برنامه درسی مبتنی بر تربیت معلم پژوهنده در دانشگاه فرهنگیان

دوره 15، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 395-408
حسین عابدینی علوی؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ محمد رضا نیستانی؛ محمد جواد لیاقت دار

8.

تدوین الگویی برای برنامه درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی با استفاده از نظریه داده بنیاد( مطالعه موردی؛ آموزش عالی ایران)

دوره 13، شماره 3، تیر 1398، صفحه 581-593
اسماعیل جعفری؛ کورش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ مرتضی رضایی زاده

9.

توسعه‌حرفه‌ای معلمان با استفاده از فضای مجازی: مطالعه پدیدارشناسانه معلمان شهر همدان

دوره 14، شماره 1، دی 1398، صفحه 109-121
سارا خداویسی؛ فرهاد سراجی

10.

شناسایی شایستگی‌های حرفه‌ای متخصصان تولید محتوای الکترونیکی

دوره 17، شماره 1، دی 1401، صفحه 169-184
مهدیه خسروی چهکندک؛ محمد علی رستمی نژاد؛ محمد اکبری بورنگ

11.

طراحی الگوی برنامه درسی برای استفاده از یادگیری غیررسمی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی مجاز در جهت توسعۀ حرفه‌ای دانشجو معلمان

دوره 15، شماره 4، مهر 1400، صفحه 723-742
صادق حامدی نسب؛ محسن آیتی؛ محمد علی رستمی نژاد؛ فرهاد سراجی

12.

طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر خلاقیت برای دانشجو معلمان: رویکرد داده بنیاد

دوره 17، شماره 1، دی 1401، صفحه 121-138
علی راهبر؛ سیدمحمدرضا امام جمعه؛ افضل السادات حسینی دهشیری؛ علیرضا عصاره

13.

طراحی محتوای الکترونیکی برنامه درسی آموزش توسعه پایدار در نظام آموزش عالی- رویکرد کیفی

دوره 12، شماره 1، دی 1396، صفحه 79-93
سمیه زارع؛ حسین زینلی پور؛ اقبال زارعی؛ مهدی محمدی

14.

کاربرد نظریه فازی در ارزشیابی دروس مهارتی: تولید چندرسانه‌ای آموزشی

دوره 12، شماره 3، تیر 1397، صفحه 249-256
فاطمه جعفرخانی

15.

کاوشی پدیدارشناسانه بر تعیین مهارت های اساسی برنامه درسی کار و فناوری

دوره 14، شماره 2، فروردین 1399، صفحه 369-381
مهدی ملکی؛ محمد جواد لیاقتدار؛ محمدرضا نیلی

16.

کندوکاو و تبیین منطق برنامه درسی مبتنی بر پروژه

دوره 13، شماره 3، تیر 1398، صفحه 565-580
مریم یوسفی؛ علیرضا عصاره؛ علی حسینی‌خواه

17.

ماهیت و منطق برنامه درسی رباتیک تربیتی در دوره ابتدایی

دوره 13، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 351-369
رحیمه منصوری گرگر؛ علی حسینی‌خواه؛ مینو عالمی؛ زهرا نیکنام

18.

واکاوی نظریه‌های یادگیری در شبکه‌های اجتماعی؛ بسترسازی نظری برای طراحی برنامه درسی

دوره 14، شماره 4، مهر 1399، صفحه 749-764
صادق حامدی نسب؛ محسن آیتی؛ محمد علی رستمی نژاد؛ فرهاد سراجی

19.

ویژگی‌های برنامه درسی آموزش سواد رسانه‌ای در دوره‌ دوم ابتدایی

دوره 17، شماره 1، دی 1401، صفحه 103-120
سعید انصاری؛ فرهاد سراجی؛ محمدرضا یوسف زادهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب