1.

ارائه الگوی ارزیابی آموزشی مبتنی بر معیار در آتلیه‌های طراحی معماری

دوره 13، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 299-314
سیما رضائی آشتیانی؛ جمال‌الدین مهدی‌نژاد

2.

ارزیابی اثربخشی شیوه های استفاده از محرک های بصری در خلاقیت طراحی دانشجویان معماری

دوره 15، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 291-304
محمدعلی اشرف گنجوئی؛ حمید ندیمی

3.

ارزیابی شیوه‌های آموزش و تربیت معلمان ابتدایی در نظام آموزش عالی کشور

دوره 4، شماره 4، مهر 1389، صفحه 287-301
علیرضا فراهانی؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ سید مصطفی شریف خلیفه سلطانی

4.

ارزیابی شیوه‌های انتخاب معلمان ابتدایی در نظام آموزش و پرورش کشور

دوره 6، شماره 4، مهر 1391، صفحه 223-234
علیرضا فراهانی؛ احمدرضا نصراصفهانی؛ سید مصطفی شریف

5.

ارزیابی نظام یاددهی و یادگیری در آموزش عالی الکترونیکی، مورد مطالعه: دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

دوره 13، شماره 1، دی 1397، صفحه 165-177
خدایار ابیلی؛ فاطمه نارنجی ثانی؛ زینب السادات مصطفوی

6.

استفاده از بازی‌های علمی در بهبود یادگیری مفاهیم مکانیک برای دانش‌آموزان متوسطه

دوره 4، شماره 4، مهر 1389، صفحه 251-260
سیامک خادمی؛ نوشین نوری؛ علی فرنودی؛ هاجر حیدری

7.

چارچوب کل نگر برای ارزشیابی تلفیق فاوا در برنامه‌درسی دوره ابتدایی: یافته‌های پژوهش ترکیبی

دوره 17، شماره 3، تیر 1402، صفحه 655-670
عباس حسینی؛ محمدرضا یوسف زاده چوسری؛ فرهاد سراجی

8.

سیر تکوین مدل های ارزیابی آمادگی آموزش الکترونیک: از شکاف دیجیتال تا فاصله طراحی-واقعیت

دوره 13، شماره 1، دی 1397، صفحه 178-190
نسیبه پوطی؛ حسین مرادی مخلص؛ جمشید حیدری

9.

شناسایی ابعاد و تحلیل مدل مسیری ارزیابی درس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی

دوره 9، شماره 1، دی 1393، صفحه 41-52
ژاله معماری؛ الناز گلچین؛ محمد اصغری جعفرآبادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب