1.

ارزیابی کیفیت و مدل‌سازی خدمات آموزشی در دانشگاه پیام نور

دوره 8، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 73-80
محمد علی جوادی بورا؛ عیسی ابراهیم زاده؛ مهران فرج اللهی؛ محمد رضا سرمدی

2.

ارزیابی میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه ها

دوره 4، شماره 2، فروردین 1389، صفحه 83-92
غلامعلی منتظر؛ بهناز داراب

3.

اندازه گیری میزان اثربخشی و کارایی مدل جکسون در یادگیری یادگیرندگان در سیستم یادگیری الکترونیکی تطبیقی

دوره 3، شماره 4، مهر 1388، صفحه 235-246
فتانه تقی یاره؛ مولودی سیادتی؛ فاطمه عروجی

4.

بررسی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان اصفهان در زمینه شاخص های آموزشی با استفاده از تکنیک TOPSIS، تحلیل خوشه ای و GIS

دوره 9، شماره 2، فروردین 1394، صفحه 75-85
داود جمینی؛ مسعود سجادی؛ زینب شهبازی؛ ایمان امرایی

5.

برگزاری آزمونک در کلاس های پرازدحام با استفاده از فناوری اطلاعات

دوره 7، شماره 1، دی 1391، صفحه 1-10
پیام رهنمائی ذکاوت؛ لئونارد برنارد

6.

تاثیر همتاارزیابی مبتنی بر وب بر مهارت های یادگیری خودراهبری دانشجویان

دوره 18، شماره 1، دی 1402، صفحه 55-66
محسن باقری؛ فاطمه صحرایی؛ مرمر خانمحمدی

7.

خود ارزشیابی راهکاری فراشناختی در بالا بردن دانش گرامری زبان آموزان

دوره 3، شماره 4، مهر 1388، صفحه 263-270
مریم مشکوۃ؛ علیرضا نصیری فیروز

8.

شناسایی چالش‌های ارز‌شیابی عملکرد تحصیلی دانشجویان در دوره‌های الکترونیکی

دوره 9، شماره 2، فروردین 1394، صفحه 105-112
بی بی عشرت زمانی؛ رقیه پرهیزی؛ حسن کاویانی

9.

طراحی و ساخت یک سیستم آموزشی هوشمند جهت بهینه‌سازی و ارزیابی قابلیت ساخت طراحی و ایجاد تمام فرایندهای ممکن جهت ساخت قطعه و ارزیابی هر یک از فرایندهای ساخت

دوره 4، شماره 3، تیر 1389، صفحه 189-200
مرتضی صادق عمل نیک

10.

مقایسه میزان تأثیر آموزش آزمایشگاه شیمی به کمک نرم‌افزار آموزشی و روش سنتی در پیشرفت تحصیلی و نگرش دانش‌آموزان

دوره 4، شماره 1، دی 1388، صفحه 1-9
علیرضا کرمی گزافی؛ جلیل یونسی؛ علی عزیزیان

11.

یادگیری فیزیک با نظام آموزش فردی و مقایسه آن با نظام آموزش سنتی

دوره 6، شماره 1، دی 1390، صفحه 33-40
فاطمه احمدی؛ طوبی صفری همت آبادی؛ اشرف السادات شکر باغانی؛ رسول کردنوقابیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب