1.

بررسی تأثیر دوره‌های آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی خلاقیت کارآموزان

دوره 9، شماره 3، تیر 1394، صفحه 201-211
مهدی رجبی خوزانی؛ زهرا دریکوندی؛ حمید رضاییان

2.

بررسی مهارت‌های تلفیق ابزارهای اینترنت در آموزش توسط دبیران ریاضی مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز

دوره 15، شماره 1، دی 1399، صفحه 61-71
غلامحسین رحیمی دوست؛ فریبا موسوی؛ امیر مثنوی

3.

تبیین جایگاه و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی– یادگیری مبتنی بر سنتز پژوهی در شواهد پژوهشی معاصر

دوره 13، شماره 4، مهر 1398، صفحه 956-968
صابر عبدالملکی؛ محبوبه خسروی؛ مهشید ترکمان اسدی

4.

چارچوب کل نگر برای ارزشیابی تلفیق فاوا در برنامه‌درسی دوره ابتدایی: یافته‌های پژوهش ترکیبی

دوره 17، شماره 3، تیر 1402، صفحه 655-670
عباس حسینی؛ محمدرضا یوسف زاده چوسری؛ فرهاد سراجی

5.

رابطه بین سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات با توسعه حرفه‌ای معلمان در دوران کووید 19 ‏

دوره 17، شماره 3، تیر 1402، صفحه 621-632
فاطمه فضلی نژاد؛ سمانه سلیمی

6.

راه‌کارهای تعامل و برقراری ارتباط بین فردی در بهبود فرآیند یاددهی – یادگیری مدارس هوشمند

دوره 11، شماره 2، فروردین 1396، صفحه 95-108
اکبر سلیمانگلی؛ علی اکبر دولتی؛ علی اکبر امین بیدختی

7.

شناسایی و رتبه‌بندی موانع مؤثر بر عدم استفاده معلمان از فناوری اطلاعات و ارتباطات

دوره 5، شماره 1، دی 1389، صفحه 29-36
محمد آتشک؛ پریسا ماه زاده

8.

طراحی و اعتبارسنجی الگوی آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) برای کارکنان

دوره 12، شماره 3، تیر 1397، صفحه 203-218
مجتبی باغدارنیا؛ اقدسی احقر؛ امینه احمدی

9.

فراتحلیل تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها

دوره 14، شماره 2، فروردین 1399، صفحه 231-245
نرجس امینی؛ احمدرضا نصراصفهانی؛ بی بی عشرت زمانی؛ بهروز ترک لادانی

10.

مطالعه‌ای پدیدارشناسانه فرآیند کسب شایستگی فناورانه معلمان ایران با هدف ارائه یک مدل بومی

دوره 14، شماره 4، مهر 1399، صفحه 847-866
افسانه حبیبی آذر؛ جواد کیهان؛ بهنام طالبی

11.

مقایسه دبیران مدارس هوشمند و عادی از نظر صلاحیت‌های تدریس مبتنی بر فناوری

دوره 11، شماره 1، دی 1395، صفحه 63-72
فرهاد سراجی؛ معصومه رستمی

12.

موانع اجرای آموزش از راه دورو شناسایی راهکارهایی برای اجرای بهینه آن: تأملی بر دیدگاه مدیران و معلمان مدارس راهنمایی و متوسطه

دوره 8، شماره 1، دی 1392، صفحه 33-44
نعمت اله عزیزی؛ انور شاهمحمدی؛ هادی نقدی

13.

هویت حرفه‌ای معلمان زبان انگلیسی به عنوان پیش‌بینی‌کننده استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات: کاربردها، چالش‌ها و راه‌حل‌ها

دوره 18، شماره 1، دی 1402، صفحه 37-54
مریم ضرابی؛ مجتبی محمدی؛ زهره سیفوریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب