1.

بررسی باورهای هستی شناختی دانش آموزان پایة چهارم ابتدایی و کتاب های درسی هدیه های آسمان براساس مؤلفه های مبانی هستی شناسی در سند تحول بنیادین

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1398، صفحه 231-258
افسانه عزیزی علویجه؛ محمدرضا امام جمعه؛ محسن شمس

2.

تأثیر مبانی هستی شناختی وحیانی در طراحی مدینة فاضله صدرائی

دوره 8، شماره 15، تابستان 1398، صفحه 163-181
حبیب الله نجفی ایواتلو

3.

خوانشی بر رویکرد هستی شناسانه ضرورت امامت براساس مبانی فلسفی ملاصدرا

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1399، صفحه 447-466
عابدین درویش پور؛ مهرداد امیری؛ حبیب حاتمی کن کبود

4.

دریدای لویناسی؛ گذار از هستی شناسی به اخلاق

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1399
احسان کاظمی؛ محسن جمشیدی؛ سعید ماخانی

5.

«هستی شناسی» در کانون پدیدارشناسی رومن اینگاردن

دوره 6، شماره 12، زمستان 1396، صفحه 39-55
محمد اصغری

6.

هستی شناسی رنگ بر مبنای سنت تفکر فلسفه اسلامی

دوره 8، شماره 15، تابستان 1398، صفحه 137-161
کاظم استادی؛ حمید رضا سروریان


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.