1.

بررسی باورهای هستی شناختی دانش آموزان پایة چهارم ابتدایی و کتاب های درسی هدیه های آسمان براساس مؤلفه های مبانی هستی شناسی در سند تحول بنیادین

دوره 8، شماره 16، اسفند 1398، صفحه 231-258
افسانه عزیزی علویجه؛ محمدرضا امام جمعه؛ محسن شمس

2.

تأثیر مبانی هستی شناختی وحیانی در طراحی مدینة فاضله صدرائی

دوره 8، شماره 15، شهریور 1398، صفحه 163-181
حبیب الله نجفی ایواتلو

3.

تحلیل وجودشناختی رابطۀ خدا و جهان از دیدگاه ملاصدرا و افلاطون

دوره 10، شماره 19، شهریور 1400
یوسف حیدری چناری

4.

جدال بر سر ریاضیات: مناظرۀ هستی‌شناختی میان بدیو و هایدگر

دوره 11، شماره 21، شهریور 1401
زهرا( سارا ) نمایندگی؛ علی فتح طاهری

5.

خوانش آیزیا برلین و دیوید وست در باب مبانی هستی شناختی آزادی مثبت در اندیشة اسپینوزا

دوره 10، شماره 20، اسفند 1400
بیان کریمی؛ سیدمصطفی شهرآیینی؛ کیوان بلندهمتان

6.

خوانشی بر رویکرد هستی شناسانه ضرورت امامت براساس مبانی فلسفی ملاصدرا

دوره 9، شماره 18، اسفند 1399، صفحه 447-466
عابدین درویش پور؛ مهرداد امیری؛ حبیب حاتمی کن کبود

7.

دریدای لویناسی؛ گذار از هستی شناسی به اخلاق

دوره 9، شماره 17، شهریور 1399
احسان کاظمی؛ محسن جمشیدی؛ سعید ماخانی

8.

«هستی شناسی» در کانون پدیدارشناسی رومن اینگاردن

دوره 6، شماره 12، دی 1396، صفحه 39-55
محمد اصغری

9.

هستی شناسی رنگ بر مبنای سنت تفکر فلسفه اسلامی

دوره 8، شماره 15، شهریور 1398، صفحه 137-161
کاظم استادی؛ حمید رضا سروریان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب