1.

ارزیابی شایستگی‌های دیجیتال معلمان کشور در دوره همه‌گیری کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1403
اسماعیل جعفری؛ مرتضی رضائی‌زاده؛ راضیه شاهوردی؛ بهار بندعلی؛ محمود ابوالقاسمی

2.

ارزیابی «منابع حمایتی» سامانه درس‌افزار دانشگاه شهید بهشتی تهران بر اساس چهارچوب یادگیری الکترونیکی خان: تأملی بر تجارب دانشجویان

دوره 16، شماره 1، دی 1400، صفحه 71-80
پرستو علیخانی؛ مرتضی رضایی زاده؛ راضیه شاهوردی

3.

تدوین الگویی برای برنامه درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی با استفاده از نظریه داده بنیاد( مطالعه موردی؛ آموزش عالی ایران)

دوره 13، شماره 3، تیر 1398، صفحه 581-593
اسماعیل جعفری؛ کورش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ مرتضی رضایی زاده

4.

دست‌یابی به اهداف سطوح عالی یادگیری الکترونیک با بازخورد آموزشی جامع (استانداردها و شاخص‌ها)

دوره 14، شماره 1، دی 1398، صفحه 85-96
نوری براری؛ مرتضی رضایی زاده؛ اباصلت خراسانی؛ فرنوش اعلامی

5.

روش‌ها و ابزارهای ایجاد تعاملات اثربخش استاد- دانشجو در کلاس مجازی

دوره 17، شماره 3، تیر 1402، صفحه 487-506
راضیه شاهوردی؛ مرتضی رضایی زاده؛ مجتبی وحیدی اصل

6.

سنجش میزان تأثیرگذاری واقعیت مجازی بر یک بازی جدّی با هدف مهارت‌آموزی ارائه شفاهی

دوره 14، شماره 4، مهر 1399، صفحه 891-900
فرجاد داوری؛ مجتبی وحیدی اصل؛ پرستو علیخانی؛ مرتضی رضایی زاده

7.

شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر قابلیت دسترسی سامانه درس‌افزار دانشگاه شهید بهشتی تهران

دوره 12، شماره 2، فروردین 1397، صفحه 109-120
فاطمه ورداسبی؛ مرتضی رضایی زاده؛ اباصلت خراسانی؛ پرستو علیخانی

8.

طراحی نمونه اولیه نرم‌افزار مربیگری و سنجش کاربردپذیری آن

دوره 17، شماره 1، دی 1401، صفحه 1-22
زهره چناری؛ مرتضی رضایی زاده؛ بهار بندعلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب