1.

بررسی اثر بخشی «آموزش تفکر طراحی» بر توانایی طراحی آموزشی دانشجویان تکنولوژی آموزشی

صفحه 709-728
سکینه طالبی؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ هاشم فردانش؛ علی دلاور

2.

تأثیر آموزش معکوس بر مؤلفه‌های خودکارآمدی زبان انگلیسی در دانش‌آموزان پایه‌ دهم

صفحه 729-742
مسعود جعفری؛ عباس حبیب زاده؛ زهرا تنها

3.

تأثیر آموزش نسخه موبایل نرم‌افزار متلب بر نگرش و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان پایه دهم رشته علوم انسانی

صفحه 743-754
زینب چلیات؛ قاسم رکابدار؛ بهاره سلیمانی

4.

تأثیر یادگیری پروژه‌محور مبتنی بر فناوری بر توسعه واژگان انگلیسی و هویت اجتماعی فراگیران

صفحه 755-766
لیلی پلاشی؛ مهری حدادنارافشان؛ لیلا انجم شعاع

5.

ابعاد سواد دیجیتال برای دانش‌آموزان دوره‌ ‌ابتدایی

صفحه 767-782
فاطمه قدردان؛ بتول سبزه؛ یاسمن اسکویی

6.

ارائه‌ چارچوبی برای طراحی محیط ‏های یادگیری الکترونیکی و مجازی براساس اصول و معیارهای انعطاف‏ پذیری شناختی

صفحه 783-796
زهره کرمی

7.

تأثیر به‌کارگیری روش جیگسا در کلاس معکوس مجازی بر مهارت خودراهبری دانشجویان پزشکی

صفحه 797-810
نسترن زنجانی؛ زهره سادات میرمقتدایی؛ داوود رسولی

8.

تأثیر رسانه های آموزشی الکترونیکی بر پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی هندسه

صفحه 811-824
سهراب عظیم پور؛ حسین واحدی

9.

تأثیرآموزش الکترونیکی مبتنی بر پروژه (PBL) بر خودکارآمدی و درگیری تحصیلی دانش‌آموزان پایه‌ ششم ابتدایی

صفحه 825-836
حمید رضا مقامی؛ فاطمه اسدی؛ اسماعیل زارعی زوارکی

10.

تعیین عناصر الگوی آموزشی برای محیط یاددهی- یادگیری ارتباط‌گرایی

صفحه 837-848
ویسعلی بخشی خیلگاوانی؛ خدیجه علی آبادی؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ صمد برزویان؛ علی دلاور

11.

فراترکیب چارچوب جامع عوامل مؤثر بر قابلیت استفاده سیستم‌های مدیریت یادگیری

صفحه 849-868
سمانه عبدلی؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ هاشم فردانش؛ محمد عسگری

12.

‌تأثیر آزمون مبتنی بر بازی وار سازی بر اضطراب امتحان، علاقه و یادگیری درس ریاضی دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی

صفحه 869-880
محمد نظری دوست؛ محسن باقری

13.

طراحی الگوی نظام یاددهی-یادگیری ترکیبی در دانشگاه: تبیین ابعاد و مؤلفه‌ها

صفحه 881-902
عاطفه غفرانی؛ فاطمه نارنجی ثانی؛ محمد علی شاه حسینی؛ خدایار ابیلی؛ جواد پورکریمی

14.

تأثیر یادگیری تجربی مبتنی بر فناوری، بر تفکر انتقادی و درک مطلب زبان آموزان

صفحه 903-917
سمیه صاحب الزمانی؛ امین نعیمی؛ مهری حدادنارافشان

15.

بررسی تطبیقی برنامه آموزشی، فضاها و فناوری های نوین آموزشی در نظام آموزش معماری پنج دانشگاه برتر جهان

صفحه 919-949
مریم منشی؛ سیّد عطااله طاهایی؛ شروین میرشاهزاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب