1.

طراحی نمونه اولیه نرم‌افزار مربیگری و سنجش کاربردپذیری آن

صفحه 1-22
زهره چناری؛ مرتضی رضایی زاده؛ بهار بندعلی

2.

اثربخشی آموزش، با استفاده از مثال‌های ساخته شده توسط نرم‌افزار جئوجبرا در یادگیری قضایای هندسه متوسطه دوم

صفحه 23-38
منیره مهری تکمه؛ محمد علی فریبرزی عراقی؛ ابراهیم ریحانی

3.

مقایسه میزان اثربخشی روش آموزش حضوری و آموزش الکترونیکی بر سطوح اولیه یادگیری در درس ریاضی و علوم ابتدایی

صفحه 39-50
کاظم حسنی؛ مستوره شفیعیان؛ شهریار میرزایی

4.

ساخت و اعتباریابی مقیاس برنامه‌درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی

صفحه 51-68
میمنت عابدینی بلترک؛ ابراهیم صالحی عمران؛ نرجس کلبادی نژاد

5.

شناسایی و مدل‌سازی تجارب موفق آموزشی معلمان دوره ابتدایی در محیط یادگیری الکترونیکی در دوران کرونا

صفحه 69-86
فرزانه تاری؛ محمد جوادی پور؛ رضوان حکیم زاده؛ مرضیه دهقانی

6.

اثربخشی آموزش ریاضی مبتنی بر واقعیت افزوده در فضای مجازی بر یادگیری مادام‌العمر و اشتیاق تحصیلی دانشجو معلمان

صفحه 87-102
مرجان معیری

7.

ویژگی‌های برنامه درسی آموزش سواد رسانه‌ای در دوره‌ دوم ابتدایی

صفحه 103-120
سعید انصاری؛ فرهاد سراجی؛ محمدرضا یوسف زاده

8.

طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر خلاقیت برای دانشجو معلمان: رویکرد داده بنیاد

صفحه 121-138
علی راهبر؛ سیدمحمدرضا امام جمعه؛ افضل السادات حسینی دهشیری؛ علیرضا عصاره

9.

روند پژوهشی یادگیری فناورانه: مطالعه علم‌سنجی

صفحه 139-154
رقیه نورالهی فیض؛ اباصلت خراسانی؛ داوود معصومی؛ زهرا فارسی

10.

مدیریت و ارزیابی تأثیر اطلاعات الکترونیکی شخصی بر دانش و مهارت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز

صفحه 155-168
عبدالحسین فرج پهلو؛ آزاده نامداری

11.

شناسایی شایستگی‌های حرفه‌ای متخصصان تولید محتوای الکترونیکی

صفحه 169-184
مهدیه خسروی چهکندک؛ محمد علی رستمی نژاد؛ محمد اکبری بورنگ

12.

ارزشیابی کیفیت سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی براساس استاندارد ایزو 9126

صفحه 185-196
روشن احمدی؛ بهاره محمدی

13.

مقایسه اثربخشی آموزش معکوس و آموزش راهبردهای فراشناختی بر خودکارآمدی دانش آموزان در درس علوم تجربی

صفحه 197-208
سالار قاسمی مدانی؛ قدسی احقر؛ داود تقوایی

14.

استخراج هوشمند سبک شناختی یادگیرندگان بر اساس تعامل آن‌ها با سامانه آموزش زبان انگلیسی

صفحه 209-232
معصومه معطری؛ احسان پازوکی؛ رضا ابراهیم پور؛ محمد رضا رضایی

15.

تأثیر نقش‌های مختلف عامل‌های آموزشی در چندرسانه‌ای‌ها بر یادگیری، یادداری و درگیری تحصیلی دانش‌آموزان در درس علوم پایه ششم دبستان

صفحه 233-247
محمد مینائی نژاد؛ یوسف مهدوی نسب؛ نسرین محمدحسنی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب