1.

تحلیل معناشناختی از مفاهیم متافیزیکی: مطالعة موردی ترکیب «امکان خاص» از دو «امکان عام» در پرتو نظریة آمیختگی مفهومی

حمزه نادعلی زاده؛ احد فرامرز قراملکی

2.

تحلیل و نقد بعد هستی شناسی و معناشناسی الهیات تنزیهی حکیم تبریزی بر مبنای حکمت صدرایی

نادر شکراللهی؛ علی اله بداشتی؛ مظاهر جوادی‌نیا

3.

رابطة هستی شناختی سوژة بدنمند با جهان در پدیدارشناسی مرلوپونتی

ندا محجل؛ محمود صوفیانی؛ محمد اصغری

4.

حقیقت هیولای اولی بر اساس مبانی فلسفه صدرا (از منظر شارحان معاصر حکمت متعالیه)

سیده رقیه موسوی؛ منصور ایمانپور؛ غلامحسین احمدی آهنگر؛ حسن فتحی

5.

تصور علامه طباطبایی از ذات خدا؛ عارفانه یا فیلسوفانه

سید محمد حسن موسوی فر؛ محمد محمدرضایی

6.

نقد و بررسی دیدگاه ابوالحسن عامری پیرامون امکان

عین الله خادمی

7.

ادلۀ وحدت‌محور اصالت وجود و ارزیابی شبهۀ دور و مصادره به مطلوب

محمدرضا ارشادی نیا

8.

بازتاب عرفان دیونوسیوس مجعول در اندیشه ماریون: گذار از هستی شناسی آنالوژیک آکویناس به پدیدارشناسی عشق

علی سنایی؛ سمیه خادمی

9.

تبیین میزان سازگاری نظام الهیاتی ابن سینا در باب "وجود واجب تعالی”

خسرو محسنی نسب؛ رضا رسولی شربیانی؛ علی رضا پارسا؛ محمد رضا مرادی

10.

خوانش آیزیا برلین و دیوید وست در باب مبانی هستی شناختی آزادی مثبت در اندیشة اسپینوزا

بیان کریمی؛ سیدمصطفی شهرآیینی؛ کیوان بلندهمتان

11.

بررسی انتقادی دیدگاه ادوارد جاناتان لو در باب وجود کلی‌ها

مهران نجفی؛ عبدالرسول کشفی

12.

چگونگی مواجهۀ متکلمان امامیه با بخش فیزیک هیئت قدیم در مسائل مربوط به عالم آخرت

رضا دارینی؛ رسول رضوی؛ محمد رنجبر حسینی؛ سید عیسی مسترحمی

13.

بررسی چگونگی تکون نفس انسانی از منظر قرآن کریم و حکمت متعالیه

روح الله شاکری زواردهی؛ احمد ولیعی ابرقویی

14.

تحلیل شهودی هستی و استنباط وجود واجب نزد ابن سینا

رمضان مهدوی آزادبنی؛ محمود دیانی؛ آیناز بخشی آجقان بخشی آجقان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب