1.

ارزیابی مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری اطلاعات جهت پیش‌بینی میزان استفاده معلمان از فناوری رایانه‌ای در کلاس درس

دوره 16، شماره 1، دی 1400، صفحه 147-156
محمد علیزاده جمال؛ جواد کیهان

2.

بررسی راه‌کارهای کیفیت‌بخشی به آموزش‌های ضمن خدمت

دوره 10، شماره 3، تیر 1395، صفحه 247-261
صادق نصری؛ عبدالحسین کرم‌پور؛ مهرداد پیروزنیا

3.

بررسی میزان برخورداری مدرسان دانشگاه های مجازی از مهارت های تدریس در این دوره ها

دوره 8، شماره 4، مهر 1393، صفحه 245-257
فرهاد سراجی؛ رضا موحدی؛ منیر سیاحت خواه

4.

بررسی نقش سواد اطلاعاتی، سواد دیجیتال و خودکارآمدی ICT دانشجومعلمان در تدریس

دوره 18، شماره 1، دی 1402، صفحه 271-286
عباس رمضانی؛ زهرا طالبی

5.

بررسی نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری‌های آموزشی در فرآیند تدریس

دوره 6، شماره 1، دی 1390، صفحه 73-79
علیرضا ذاکری؛ صالح رشید حاجی خواجه لو؛ هادی افرایی؛ شهناز زنگوئی

6.

بهره‏گیری معلمان علوم پایه مقاطع راهنمایی و متوسطه از فناوری ‏اطلاعات و ارتباطات

دوره 6، شماره 1، دی 1390، صفحه 41-48
محسن آیتی؛ مریم رستمی

7.

تأثیراجتماع یادگیری معلمان بر بهبود تلفیق فناوری آنها در کلاس درس

دوره 16، شماره 4، مهر 1401، صفحه 661-680
محمدرضا رحیمی؛ مریم پورجمشیدی؛ اکبر مومنی راد

8.

شناسایی و رتبه‌بندی موانع مؤثر بر عدم استفاده معلمان از فناوری اطلاعات و ارتباطات

دوره 5، شماره 1، دی 1389، صفحه 29-36
محمد آتشک؛ پریسا ماه زاده

9.

طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر خلاقیت برای دانشجو معلمان: رویکرد داده بنیاد

دوره 17، شماره 1، دی 1401، صفحه 121-138
علی راهبر؛ سیدمحمدرضا امام جمعه؛ افضل السادات حسینی دهشیری؛ علیرضا عصاره

10.

طراحی یک سامانه توصیه‌گر ترکیبی دوره‌های آموزشی براساس روش استدلال مبتنی بر نمونه و منطق فازی

دوره 5، شماره 1، دی 1389، صفحه 15-27
محمد درزی؛ مهدی حسینی؛ علی‌اصغر لیایی؛ زهرا مرادی‌منش؛ حبیب‌اله اصغری

11.

نگرش مدرسان زبان‌های خارجی در بکارگیری فناوری اطلاعات در آموزش زبان

دوره 6، شماره 2، فروردین 1391، صفحه 99-114
فروزان ده باشی شریف؛ بهمن زندی؛ عیسی ابراهیم زاده؛ سید محمد ضیاءحسینی؛ احمد علی پور

12.

هویت حرفه‌ای معلمان زبان انگلیسی به عنوان پیش‌بینی‌کننده استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات: کاربردها، چالش‌ها و راه‌حل‌ها

دوره 18، شماره 1، دی 1402، صفحه 37-54
مریم ضرابی؛ مجتبی محمدی؛ زهره سیفوریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب