1.

اثربخشی یادگیری الکترونیک بر عملکرد تحصیلی با رویکرد فراتحلیل

دوره 17، شماره 3، تیر 1402، صفحه 525-540
توحید اشرف زاده؛ جواد مصرآبادی؛ بهبود یاری قلی؛ سیاوش شیخ علیزاده

2.

بررسی علمی روند کاربرد ترجمه ماشینی در آموزش زبان و فراتحلیل اثر آن

دوره 16، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 387-400
وحیدرضا میرزائیان

3.

سیمای پژوهش‌های حوزه موک در ایران و جهان

دوره 17، شماره 2، فروردین 1402، صفحه 265-278
فاطمه شرزه ئی؛ نازیلا خطیب زنجانی؛ مرجان معصومی فرد؛ محمد رضا سرمدی؛ نصیبه پوراصغر

4.

فراتحلیل اثربخشی آموزش‌های از راه دور در فعالیت‌های یاددهی-یادگیری آموزش عالی

دوره 13، شماره 1، دی 1397، صفحه 63-73
افشین موسوی چلک؛ حسن کاویانی

5.

فراتحلیل اثربخشی فناوری در پیشبرد اهداف آموزش ریاضی

دوره 13، شماره 4، مهر 1398، صفحه 786-796
راضیه علی دهی راوندی؛ محمدصادق طاهرطلوع دل

6.

فراتحلیل اُلگوهای ارتباطی پیشنهاد شده در مقالات علمی و پژوهشی آموزش ریاضی

دوره 9، شماره 1، دی 1393، صفحه 65-74
سید محمدرضا مرتضوی

7.

فراتحلیل تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها

دوره 14، شماره 2، فروردین 1399، صفحه 231-245
نرجس امینی؛ احمدرضا نصراصفهانی؛ بی بی عشرت زمانی؛ بهروز ترک لادانی

8.

فراتحلیل نقش کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در جریان آموزش و یادگیری بر بازده یادگیری

دوره 13، شماره 3، تیر 1398، صفحه 687-699
مهدی معینی کیا؛ عادل زاهدبابلان؛ ابراهیم آریانی قیزقاپان؛ زهرا بیگدلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب