1.

کاربرد درس الکترونیکی سازگار با سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان با الگوی ممتیک

صفحه 1-14
فاطمه ذوالفقاری؛ امین راحتی

2.

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات: گسترش مدل پذیرش فناوری اطلاعات

صفحه 15-24
حسن قلاوندی؛ معصومه علی زاده

3.

بررسی تأثیر استفاده از ابزارهای تحت وب در آموزش زبان انگلیسی در ایران

صفحه 25-31
رضا خانی؛ مهناز بغیری

4.

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم یادگیری الکترونیکی(ELS) بر اساس مدل پذیرش فناوری(TAM)

صفحه 33-40
امیرهوشنگ نظرپوری؛ غلامعلی طبرسا

5.

شناسایی ابعاد و تحلیل مدل مسیری ارزیابی درس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی

صفحه 41-52
ژاله معماری؛ الناز گلچین؛ محمد اصغری جعفرآبادی

6.

ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر میزان موفقیت نظام آموزش دورمحور تعاملی مبتنی بر وب2 در دبیرستان‌ها

صفحه 53-64
مریم طایفی نصرآبادی؛ داود کریم‌زادگان مقدم؛ داود وحدت

7.

فراتحلیل اُلگوهای ارتباطی پیشنهاد شده در مقالات علمی و پژوهشی آموزش ریاضی

صفحه 65-74
سید محمدرضا مرتضوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب