1.

جستاری در ساختار روش‌شناسی حکمت اسلامی با تأکید بر ساحت هستی‌شناختی

عبدالحسین خسروپناه؛ حسام الدین مؤمنی شهرکی

2.

‌منظر اول شخص قوی؛ معیار هویت شخصی از دیدگاه لین رادر بیکر

رضا باذلی؛ زهرا خزاعی؛ محسن جوادی

3.

بررسی حضور «دیگری» و «معنای زندگی» در آثار و اندیشه‌های مارتین بوبر

امیرعباس علیزمانی؛ مریم السادات طباطبایی دانا؛ بابک عباسی

4.

رساله‌الطیرِ ابن‌سینا، فتوت‌نامۀ هنرمندان

بهرام چم سورکی؛ نصرالله حکمت

5.

هستی‌شناسی «کلمه» در قرآن و نقد تفسیرهای غیر اسلامی آن

محمود دیانی؛ رمضان مهدوی آزادبنی

6.

عصر تصویر جهان و راززدایی از جهان هستی

قدرت الله قربانی

7.

تبیین پارادوکس «تعالی و انکار تعالی»برهمن در اوپانیشادها

شهناز شایان فر

8.

بررسی تطبیقی دیدگاه «استمرار روانی» و «جوهر غیرفیزیکی» در باب این‌همانی شخصی

صفدر الهی راد

9.

نقد دیدگاه ترکی البنعلی در تکفیر «مستشفع بالوسائط»

حسن زرنوشه فراهانی

10.

تحلیل فلسفی سریان عشق در هویات مدبر در رسالة‌فی‌العشق ابن‌سینا

سینا مشایخی؛ محمدجواد اسماعیلی

11.

میزان اثرپذیری کلام فلسفی خواجه از حکمت سینوی در مباحثِ «واجب تعالی » و «هستی شناسی»

خسرو محسنی نسب؛ محمد رضا مرادی؛ رضا رسولی شربیانی؛ علی رضا پارسا

12.

جامعه شناسیِ تحت امپریالیسم علمی؛ امپریالیسم علمی روانشناسی و اقتصاد در جامعه شناسی

فرهاد بیانی

13.

تأثیر مبانی وجودشناختی ملاصدرا در درک برخی معارف دین اسلام

زیبا زلقی؛ فرج الله براتی؛ گودرز شاطری

14.

تاثیرپذیری فیلسوفان مسلمان از قرآن کریم در برخی مباحث عالم طبیعت

علیرضا اسعدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب