1.

تحلیل و نقد دیدگاه راسل در باب ذهن و ادراکات ذهنی از دیدگاه ملاصدرا و شهید مطهری

عبدالله نصری؛ محمد حیدری فرد

2.

تبیین اصل‌های باطنی و هستی شناختی آموزه‌های نانوشته در مکتب توبینگن و نقش آن در سیاست

احمدعلی حیدری؛ معین احمدی

3.

تبیین اهم مؤلّفه ها و لوازم معناداری زندگی

بمانعلی دهقان منگابادی؛ عبدالکریم عطایی؛ محمدعلی حیدری مزرعه آخوند

4.

بررسی تمایز هستی شناسی حکمت متعالیه از حکمت مشایی و اشراقی بر پایه وجود رابط و مستقل

عبدالعلی شکر؛ غلامرضا شاملی

5.

مقایسۀ نظریۀ عدم تطابق ذهن و خارج با سفسطه از منظر علامه طباطبایی

محمد دانش نهاد؛ محمد حسن وکیلی

6.

ناسازگاری هستی و زمان در نظریۀ حال باوری

سکینه کریمی؛ مهدی منفرد

7.

هستی شناسی معماری خانۀ ایرانی با توجه به سبک زندگی دینی (پژوهش موردی: مفهوم خلوت در مسکن طلاب شهر قم)

فرزین حق پرست؛ پریسا هاشم پور؛ رضا قدردان قراملکی

8.

شرح دلوز از رابطه امر واقعی و واقعیت برمبنای فعل‌های تخیل در نقد اول و سوم کانت

فریده آفرین

9.

تحلیل وجودشناختی رابطۀ خدا و جهان از دیدگاه ملاصدرا و افلاطون

یوسف حیدری چناری

10.

اتوس و تحول معنایی آن در آرای هایدگر

کاملیا طالعی بافقی؛ مریم سلطانی کوهانستانی؛ اسماعیل سعاتی خمسه

11.

الهیات سلبی در حوزۀ هستی‌شناسی صفات الهی در اندیشۀ شیخ صدوق و سعدیا گائون یهودی

محمد اکبری؛ محمدعلی اسماعیلی

12.

نقد مشائی ژاک مریتن بر فلاسفة مدرن در باب تقدم معرفت‌شناسی بر وجودشناسی

رضا اکبریان؛ حسنی همایون

13.

خوانش تصویر مرگ از دیدگاه رولان بارت (رویکردی نشانه‌شناسانه تصویری بر کتاب اتاق روشن)

سعیده معصومی؛ محمد شکری؛ علی مرادخانی

14.

تحلیل هستی‌شناسانۀ «لم یولد» با تاکید بر آرای ابن‌سینا، ملاصدرا و علامه طباطبایی

مهران رضائی؛ محمد اسماعیل قاسمی طوسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب