1.

بررسی تطبیقی دیدگاه‌های هیوم، لوئیس، و مکی در باب علیت

صفحه 1-16
مریم حیدری؛ حمیدرضا آیت اللهی

2.

تأملی بر علم الهی در حکمت سینوی

صفحه 17-35
غلامحسین ابراهیمی دینانی؛ محمدجعفر جامه بزرگی

3.

ویتگنشتاین، معجزه وجود، حیرت و مواجهه با زبان

صفحه 37-57
محمد علی عبداللهی؛ طالب جابری

4.

تحلیل وجود شناختی اشیای انضمامی: نظریه هسته‌ای و ایده مقولاتی جوهر ارسطویی

صفحه 59-78
سیدکامران فوادمرعشی؛ عبدالرسول کشفی

5.

از کوگیتو تا یقین (بررسی مقایسه ای یقین در حکمت صدرایی و فلسفه دکارتی با تأکید بر جنبة الاهیاتی)

صفحه 79-99
عذرا سادات موسوی پور؛ محسن جوادی؛ بابک عباسی

6.

تحلیل گرایش های عرفانی حکیم سبزواری پیرامون چگونگی پیدایش کثیر از واحد

صفحه 101-119
عین الله خادمی

7.

دیدگاه متخصصان دربارة معماری مدارس ایرانی- اسلامی مبتنی بر کاهش استرس استفاده‌کنندگان به‌مثابة فلسفه جاودانگی آرامش

صفحه 121-144
سمیه پور باقر؛ حمید رضا عظمتی؛ بهرام صالح صدق‌پور

8.

نقش قیاس فرضی در معناشناسی علم الهی از منظر ابن سینا

صفحه 145-164
مهدی نصرتیان اهور

9.

نحوه و حدود معرفت به موجودات بر مبنای اصالت وجود

صفحه 165-185
منصور ایمانپور

10.

فرآیند مابعدالطبیعی‌سازی همراهی الهی در نظریه «معیت قیومیه‌ی صدرایی»

صفحه 187-208
زینب برخورداری؛ محدثه محمدی جمال

11.

بازشناسی نسبت فرد و جامعه به مثابة مبنایی هستی‌شناسانه در آرای اجتماعی علامه طباطبایی

صفحه 209-229
مهدی جلالوند؛ اسحاق طاهری سرتشنیزی؛ محمد سعیدی مهر

12.

بررسی باورهای هستی شناختی دانش آموزان پایة چهارم ابتدایی و کتاب های درسی هدیه های آسمان براساس مؤلفه های مبانی هستی شناسی در سند تحول بنیادین

صفحه 231-258
افسانه عزیزی علویجه؛ محمدرضا امام جمعه؛ محسن شمس


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب