1.

بررسی اشتباهات دانش‌آموزان در ساده کردن عبارت‌های جبری و یافتن منشا این اشتباهات از دیدگاه معلمان ریاضی

دوره 14، شماره 4، مهر 1399، صفحه 959-970
نوشین فرامرزپور؛ محمدرضا فدایی

2.

بررسی سهم معلمان در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم نظری بر پایه داده‌های امتحانات کشوری

دوره 14، شماره 4، مهر 1399، صفحه 971-980
اسد حجازی؛ رضا ساکی؛ سعدالله هاشمی؛ غلامعلی یوسلیانی

3.

بررسی نگرش معلمان ایرانی زبان انگلیسی پیرامون مفهوم جهانی-بومی سازی از طریق پرسشنامه ی ابداعی

دوره 13، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 263-273
اسمعیل علی سلیمی؛ محمد میثم صفرزاده

4.

تأثیر آموزش ریاضی بر اساس مدل محتوایی- پداگوژیکی و فناورانه (TPACK) بر تغییر باورهای دبیران

دوره 14، شماره 3، تیر 1399، صفحه 591-602
محمد علیزاده جمال؛ احمد شاهورانی؛ علی ایرانمنش؛ ابوالفضل تهرانیان

5.

تبین اصول حاکم بر اجرای مطلوب درس پژوهی: مطالعه‌ی موردی استان مازندران

دوره 13، شماره 1، دی 1397، صفحه 110-119
امیر پوراحمدعلی؛ علی اکبر شیخی فینی؛ حسین زینلی پور؛ صمد ایزدی

6.

تبیین اهداف برنامه درسی مبتنی بر تربیت معلم پژوهنده در دانشگاه فرهنگیان

دوره 15، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 395-408
حسین عابدینی علوی؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ محمد رضا نیستانی؛ محمد جواد لیاقت دار

7.

شایستگی های حرفه ای معلمان و رضایت شغلی با تاکید بر دیدگاه سازنده گرایی

دوره 13، شماره 4، مهر 1398، صفحه 911-920
زهرا ابوالحسنی؛ محمد جوادی پور

8.

مقایسه صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان، فارغالتحصیلان دانشگاه فرهنگیان، تربیت معلم سابق و سایر دانشگاهها

دوره 12، شماره 4، مهر 1397، صفحه 347-356
حسین واحدی کوجنق؛ ناصر کریمی؛ رسول رضایی؛ ایوب اسماعیل پور

9.

مقایسه فرسودگی شغلی در بین دبیران زبان انگلیسی مدارس دولتی و مدرسان زبان آموزشگاههای خصوصی

دوره 13، شماره 3، تیر 1398، صفحه 626-637
مهسا بهرامی؛ شهاب مرادخانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب