1.

اثربخشی خودآموزهای آنلاین سواد اطلاعاتی بر یادگیری دانشجویان: مرور نظام مند

دوره 14، شماره 1، دی 1398، صفحه 1-14
زهرا بتولی؛ فاطمه فهیم نیا؛ نادر نقشینه؛ فخرالسادات میرحسینی

2.

ارتباط سواد اطلاعاتی معلمان ‌با نگرش به یادگیری مجازی در دوره‌ پاندمی کووید-19

دوره 16، شماره 1، دی 1400، صفحه 135-146
سعید کدخدا؛ ناصر ناستی زایی

3.

بررسی جایگاه سواد اطلاعاتی در کتاب‌های درسی فارسی و نگارش دوره اول متوسطه

دوره 16، شماره 1، دی 1400، صفحه 1-12
سمیرا کلواری جانکی؛ عظیمه سادات خاکباز؛ مریم پورجمشیدی

4.

بررسی نقش سواد اطلاعاتی، سواد دیجیتال و خودکارآمدی ICT دانشجومعلمان در تدریس

دوره 18، شماره 1، دی 1402، صفحه 271-286
عباس رمضانی؛ زهرا طالبی

5.

بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان

دوره 5، شماره 3، تیر 1390، صفحه 203-211
عادل زاهد بابلان؛ سوران رجبی

6.

سواد اطلاعاتی مبتنی بر مووک در اعضای هیأت علمی: (مطالعه موردی؛ دانشگاه الزهرا (س))

دوره 15، شماره 3، تیر 1400، صفحه 491-502
مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ محمد صادق کریمی مهرآبادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب