1.

بررسی ارتباط رضایت از عوامل محیطی با موفقیت تحصیلی دانشجویان

دوره 14، شماره 3، تیر 1399، صفحه 533-540
هادی کشمیری؛ خاطره سجادی

2.

بررسی پیش نیازها و امکان سنجی اجرای نظام یادگیری الکترونیکی

دوره 3، شماره 4، مهر 1388، صفحه 247-261
امین رضا کمالیان؛ امیر فاضل

3.

بررسی رضایت دانشجویان کارشناسی ارشد از سبک‌های نظارتی و تعاملی استادان راهنما

دوره 10، شماره 3، تیر 1395، صفحه 235-246
حمیدرضا آراسته؛ یاسین سعیدی

4.

تأثیر آموزش مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر فعالیت شغلی اعضای هیأت علمی

دوره 5، شماره 1، دی 1389، صفحه 59-66
حسین صفرزاده؛ محمود احمدی شریف؛ علیرضا ذاکری

5.

چالش‌ها و آسیب‌های آموزش مجازی در دانشگاه در دوره همه‌گیری کرونا

دوره 16، شماره 4، مهر 1401، صفحه 805-818
زهره منصوری خسرویه؛ علیرضا عراقیه؛ نادر برزگر؛ امیرحسین مهدیزاده؛ حسینعلی جاهد

6.

طراحی الگوی نظام یاددهی-یادگیری ترکیبی در دانشگاه: تبیین ابعاد و مؤلفه‌ها

دوره 17، شماره 4، مهر 1402، صفحه 881-902
عاطفه غفرانی؛ فاطمه نارنجی ثانی؛ محمد علی شاه حسینی؛ خدایار ابیلی؛ جواد پورکریمی

7.

مدیریت نام تجاری در آموزش عالی: تاثیر ارزش ویژه برند بر جذب استعدادهای علمی (معیار هویت نام تجاری دانشگاه

دوره 12، شماره 4، مهر 1397، صفحه 357-364
اصغر زمانی؛ مهتاب پورآتشی؛ سیما قجربیگی

8.

میزان رعایت ویژگی‌های فنی و اصول ارزشیابی در تدوین و طراحی دوره‌های مجازی دانشگاه‌ها

دوره 6، شماره 2، فروردین 1391، صفحه 115-126
زهرا شریفی؛ احمد رضا نصر؛ امیرحسن منجمی

9.

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مراکز دانشگاهی

دوره 2، شماره 4، مهر 1387، صفحه 267-275
لطیفه پورمحمدباقر؛ الهه پور محمد باقر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب