1.

اثر ادراک از ادغام ICT در فرایند آموزش بر پذیرش و کاربردICT در یادگیری: نقش واسطه‌ای باورها، نگرش و نیت کاربرد ICT دانشجویان

دوره 16، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 307-322
محمد احمدی ده قطب الدینی؛ مهدیه السادات حسینی زیدآباد؛ الهام محمودآبادی

2.

اثربخشی خودآموزهای آنلاین سواد اطلاعاتی بر یادگیری دانشجویان: مرور نظام مند

دوره 14، شماره 1، دی 1398، صفحه 1-14
زهرا بتولی؛ فاطمه فهیم نیا؛ نادر نقشینه؛ فخرالسادات میرحسینی

3.

ارزیابی نظام یاددهی و یادگیری در آموزش عالی الکترونیکی، مورد مطالعه: دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

دوره 13، شماره 1، دی 1397، صفحه 165-177
خدایار ابیلی؛ فاطمه نارنجی ثانی؛ زینب السادات مصطفوی

4.

بررسی درک دانشجویان از فرایند اثبات ریاضی بر اساس مدل مژیا راموس و همکاران

دوره 10، شماره 2، فروردین 1395، صفحه 121-132
ابراهیم ریحانی؛ فاروق فتح‌الهی؛ فهیمه کلاهدوز

5.

تأثیر آموزش از طریق تلفن همراه بر یادگیری، تمرکز و رضایت‌مندی تحصیلی دانشجویان

دوره 16، شماره 3، تیر 1401، صفحه 439-450
نسیم سعید؛ اکبر جدیدی محمدآبادی

6.

تأثیر آموزش روش شش کلاه تفکر دوبونو در بهبود مهارت شناختی دانشجویان کشاورزی در درس کارآفرینی

دوره 14، شماره 1، دی 1398، صفحه 15-26
بیژن ابدی

7.

تاثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر یادگیری دانشجویان دانشگاه صنعتی سیرجان

دوره 14، شماره 3، تیر 1399، صفحه 583-590
لوئیزا دهیادگاری؛ سمیه خواجه حسنی

8.

تبیین ویژگی‌های محتوای آموزشی با تأکید بر مهارت های کارآفرینی دانشجویان رشته‌های فنی مهندسی و مقایسه آن با وضع موجود در دانشگاه هرمزگان

دوره 14، شماره 1، دی 1398، صفحه 199-209
مرتضی خوارزمی؛ حسین زینلی پور؛ اقبال زارعی

9.

رابطه استفاده از نرم‌افزارهای وایبر، لاین و اینستاگرام با سواد زیست‌محیطی دانشجویان

دوره 9، شماره 3، تیر 1394، صفحه 175-185
مهدیه رضائی؛ سید محمد شبیری

10.

مقایسه میزان خودکارآمدی مدرسان و دانشجویان مراکز تربیت معلم در به کارگیری فناوری اینترنت و عوامل موثر برآن

دوره 7، شماره 3، تیر 1392، صفحه 159-173
ناهید بی بی عشرت زمانی؛ محمد جواد لیاقتدار؛ امین محمدی؛ حسن ببری

11.

نقش یادگیری خود راهبر در اثربخشی یادگیری الکترونیکی در دوران همه‌گیری کووید 19

دوره 16، شماره 3، تیر 1401، صفحه 571-589
فاطمه نارنجی ثانی؛ محمدرضا کرامتی؛ مریم سادات حسینی سهیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب