1.

اعتباریابی مقیاس الکترونیکی و چاپی سنجش ویژگی های بومیان دیجیتال

دوره 14، شماره 1، دی 1398، صفحه 135-144
خدیجه علی آبادی؛ علی دلاور؛ محمدرضا نیلی احمد آبادی؛ مریم ایزی

2.

بررسی بهبود عملکرد و استقلال سبک‌های حل مسأله‌ یادگیری دستور زبان انگلیسی دانشجویان تحت الگوی یادگیری معکوس

دوره 16، شماره 3، تیر 1401، صفحه 539-551
شیلا سلیمانی؛ خدیجه علی‌آبادی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ علی دلاور

3.

بررسی تأثیر بازی‌سازی رایانه‌ای بر خلاقیت دانش‌آموزان دوره ابتدایی

دوره 14، شماره 3، تیر 1399، صفحه 739-748
محسن روشنیان رامین؛ خدیجه علی آبادی؛ علی دلاور

4.

تأثیر داربست سازی پویای رایانه ای بر اثربخشی آموزش ضمن خدمت مجازی معلمان

دوره 17، شماره 3، تیر 1402، صفحه 589-606
زینب رشیدی؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ علی دلاور

5.

تاثیر کاربست الگوی آموزش مبتنی بر محیط های یادگیری سیار بر حضور اجتماعی و حضور تدریس یادگیرندگان مدارس هوشمند در درس ریاضی

دوره 13، شماره 4، مهر 1398، صفحه 994-1004
سونیا موسی رمضانی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ محمدرضا نیلی احمد آبادی؛ علی دلاور؛ مهران فرج اللهی

6.

تعیین عناصر الگوی آموزشی برای محیط یاددهی- یادگیری ارتباط‌گرایی

دوره 17، شماره 4، مهر 1402، صفحه 837-848
ویسعلی بخشی خیلگاوانی؛ خدیجه علی آبادی؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ صمد برزویان؛ علی دلاور

7.

ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه یادگیری صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان

دوره 12، شماره 1، دی 1396، صفحه 29-39
روشن احمدی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ داریوش نوروزی؛ علی دلاور؛ فریبرز درتاج


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب