1.

بررسی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان اصفهان در زمینه شاخص های آموزشی با استفاده از تکنیک TOPSIS، تحلیل خوشه ای و GIS

صفحه 75-85
داود جمینی؛ مسعود سجادی؛ زینب شهبازی؛ ایمان امرایی

2.

روشی جدید برای بهبود هوشمند یادگیری الکترونیکی

صفحه 87-98
حسین بنادکوکی؛ کریم عباسی؛ امین راحتی

3.

بررسی کیفیت برنامه های آموزش مهندسی با استفاده از مدل سروکوال

صفحه 99-104
سعید هداوند؛ سعید یاورزاده؛ علیرضا جوانبخش؛ علی نجم

4.

شناسایی چالش‌های ارز‌شیابی عملکرد تحصیلی دانشجویان در دوره‌های الکترونیکی

صفحه 105-112
بی بی عشرت زمانی؛ رقیه پرهیزی؛ حسن کاویانی

5.

نیازسنجی آموزش های فنی وحرفه ای نانو فناوری

صفحه 113-120
حجت احمدی؛ محمد آتشک

6.

بررسی میزان تأثیر آموزش درس بهداشت و محیط زیست بر کسب نگرش‌های بهداشتی و زیست‌محیطی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

صفحه 121-134
اسحاق شایگان؛ فائزه فاضلی

7.

تأثیر بسته آموزشی "حساب‌یار" در یادگیری و یادسپاری جدول ضرب

صفحه 135-143
حسن رستگارپور؛ مهکامه حسینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب