1.

ارائه چارچوبی برای پذیرش آموزش سیار

دوره 7، شماره 2، فروردین 1392، صفحه 119-126
حسن ختن لو؛ الهام باتمانقلیچی

2.

ارزیابی و رتبه بندی عوامل مؤثر برموفقیت پیاده سازی یادگیری سیار در دانشگاه ها با استفاده از مدل TRA

دوره 6، شماره 2، فروردین 1391، صفحه 89-98
مریم احمدی؛ محمد ابراهیم شیری احمد آبادی؛ رضا عسگری مقدم

3.

تأثیر آموزش از طریق تلفن همراه بر یادگیری، تمرکز و رضایت‌مندی تحصیلی دانشجویان

دوره 16، شماره 3، تیر 1401، صفحه 439-450
نسیم سعید؛ اکبر جدیدی محمدآبادی

4.

تأثیر آموزش مهارت‌های خودکنترلی با پیگیری گروه مجازی بر کاهش استفاده آسیب‌زا از تلفن همراه

دوره 14، شماره 3، تیر 1399، صفحه 507-519
ذبیح الله اللهی؛ فاضل برزگر؛ اله نظر علی صوفی؛ امین ملازهی

5.

تأثیر روش آموزش از طریق تلفن‏ همراه بر انگیزش و نگرش دانشجویان زبان انگلیسی

دوره 6، شماره 4، مهر 1391، صفحه 235-243
محسن آیتی؛ هادی سارانی

6.

تاثیر کاربست الگوی آموزش مبتنی بر محیط های یادگیری سیار بر حضور اجتماعی و حضور تدریس یادگیرندگان مدارس هوشمند در درس ریاضی

دوره 13، شماره 4، مهر 1398، صفحه 994-1004
سونیا موسی رمضانی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ محمدرضا نیلی احمد آبادی؛ علی دلاور؛ مهران فرج اللهی

7.

تجربه زیسته دانشجویان از یادگیری سیار در بحران کووید 19؛ بررسی پدیدارشناسی چالش‌ها

دوره 16، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 323-338
مریم سادات قریشی خوراسگانی

8.

تعیین میزان شناخت دانشجویان از یادگیری سیار: مطالعه موردی

دوره 11، شماره 3، تیر 1396، صفحه 209-221
مرضیه دهقانی؛ سمیه رحیمی؛ امید امرالله

9.

جنبه‌های روانی افزودن آموزش سیار به آموزش به روش سنتی در آموزش عالی

دوره 8، شماره 3، تیر 1393، صفحه 197-206
مجتبی رضایی‌راد؛ قادروف بختیار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب