1.

اثربخشی آموزش ریاضی مبتنی بر واقعیت افزوده در فضای مجازی بر یادگیری مادام‌العمر و اشتیاق تحصیلی دانشجو معلمان

دوره 17، شماره 1، دی 1401، صفحه 87-102
مرجان معیری

2.

بررسی استفاده از روشهای مختلف سنجش و سنجشهای مبتنی بریادگیری پایدار

دوره 8، شماره 1، دی 1392، صفحه 45-54
پوراندخت پورنادری؛ احمدرضا نصر؛ محمدرضا نیلی؛ زهره باقری

3.

بهبود راهبرد‌های خواندن و درک مطلب انگلیسی دانش‌آموزان دبیرستان از طریق ارزشیابی پویا

دوره 10، شماره 1، دی 1394، صفحه 11-24
منوچهر جعفری‌گهر؛ مهدی کرمی

4.

تأثیر فرآیند مدیریت دانش بر سواد یادگیری مادام‌العمر دبیران زبان دوره دوم متوسطه

دوره 12، شماره 1، دی 1396، صفحه 49-58
نرگس اکبری؛ محسن آیتی؛ علی زارع مقدم؛ هادی پورشافعی

5.

تأثیر میزان شناخت و کاربست فناوری آموزشی توسط معلمان در بهبود کیفیت فرایند یادگیری دانش آموزان

دوره 4، شماره 1، دی 1388، صفحه 11-21
عیسی ثمری؛ محمد آتشک

6.

کارکردهای فناورانه آموزشی موک‌ها برای کارکنان در محیط کار

دوره 17، شماره 2، فروردین 1402، صفحه 303-316
فرشیده فتحی هفشجانی؛ حسین زینلی پور؛ علی اکبر شیخی فینی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ اسماعیل جعفری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب