1.

اثربخشی آموزش ریاضی مبتنی بر واقعیت افزوده در فضای مجازی بر یادگیری مادام‌العمر و اشتیاق تحصیلی دانشجو معلمان

دوره 17، شماره 1، دی 1401، صفحه 87-102
مرجان معیری

2.

بررسی استفاده از روشهای مختلف سنجش و سنجشهای مبتنی بریادگیری پایدار

دوره 8، شماره 1، دی 1392، صفحه 45-54
پوراندخت پورنادری؛ احمدرضا نصر؛ محمدرضا نیلی؛ زهره باقری

3.

بهبود راهبرد‌های خواندن و درک مطلب انگلیسی دانش‌آموزان دبیرستان از طریق ارزشیابی پویا

دوره 10، شماره 1، دی 1394، صفحه 11-24
منوچهر جعفری‌گهر؛ مهدی کرمی

4.

تأثیر آموزش نقشه مفهومی مبتنی بر تحلیل فرآیند شبکهای (ANP) و سخنرانی بر مهارت‌های یادگیری دانش‌آموزان

دوره 18، شماره 2، فروردین 1403، صفحه 311-328
زهرا رویتوند غیاثوند؛ ولی‌اله فرزاد؛ بهرام صالح صدق پور؛ آنیتا باغداساریانس؛ علی رضا کرمی گزافی

5.

تأثیر فرآیند مدیریت دانش بر سواد یادگیری مادام‌العمر دبیران زبان دوره دوم متوسطه

دوره 12، شماره 1، دی 1396، صفحه 49-58
نرگس اکبری؛ محسن آیتی؛ علی زارع مقدم؛ هادی پورشافعی

6.

تأثیر میزان شناخت و کاربست فناوری آموزشی توسط معلمان در بهبود کیفیت فرایند یادگیری دانش آموزان

دوره 4، شماره 1، دی 1388، صفحه 11-21
عیسی ثمری؛ محمد آتشک

7.

کارکردهای فناورانه آموزشی موک‌ها برای کارکنان در محیط کار

دوره 17، شماره 2، فروردین 1402، صفحه 303-316
فرشیده فتحی هفشجانی؛ حسین زینلی پور؛ علی اکبر شیخی فینی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ اسماعیل جعفری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب