1.

امتناع تعریف حقیقی براساس مبانی وجودشناختی، انسان شناختی و معرفت شناختی ملاصدرا

دوره 2، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 49-64
رضا اکبری؛ ابراهیم راستیان

2.

بازخوانی نظریۀ «نظام احسن» ملاصدرا در سایۀ تحلیل مبادی هستی‌شناسانۀ آن

دوره 3، شماره 5، شهریور 1393، صفحه 49-67
صادق خوشخو؛ محمد سعیدی مهر

3.

بررسی تطبیقی دیدگاه اشاعره و ملاصدرا در نحوه فاعلیت الهی و غیرالهی با توجه به قاعده: «لامؤثِّر فی الوجود الا الله»

دوره 12، شماره 23، شهریور 1402
یحیی نورمحمدی نجف آبادی

4.

بررسی تطبیقی مسألة رابطة وجودی دو سویة خدا و جهان از دیدگاه هارتشورن و ملاصدرا

دوره 5، شماره 9، مرداد 1395، صفحه 51-69
عبدالله صلواتی؛ زینب اختری

5.

بررسی تطبیقی مواجهه ملاصدرا و پلانتینگا با مسأله شرور

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 17-44
عین اله خادمی؛ کبری عباسی کیا

6.

بررسی تعارض قاعدۀ مشائی کل ممکن زوج ترکیبی با وجود صرف و بلا ماهیت بودن مجردات امکانی نزد حکمای اشراقی از منظر حکمت متعالیه

دوره 11، شماره 21، شهریور 1401
رامین عزیزی؛ حسن ابراهیمی

7.

بررسی تمایز هستی شناسی حکمت متعالیه از حکمت مشایی و اشراقی بر پایه وجود رابط و مستقل

دوره 10، شماره 19، شهریور 1400
عبدالعلی شکر؛ غلامرضا شاملی

8.

بررسی معانی گوناگون اصالت وجود و اعتباریت ماهیت در نظام صدرایی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 45-56
عبدالرسول کشفی؛ محمد بنیانی

9.

بررسی مقایسه ای موضوع فلسفۀ اولی در فلسفۀ فارابی و حکمت متعالیۀ ملاصدرا

دوره 9، شماره 17، شهریور 1399
زهرا سالاری طرزقی؛ طاهره کمالی زاده؛ فاطمه شهیدی

10.

بررسی نقادانۀ برداشت‌های گوناگون از محل نزاع در اصالت وجود صدرایی

دوره 3، شماره 5، شهریور 1393، صفحه 107-124
محمد بنیانی

11.

بررسی و تحلیل تجرد تشکیکی نفس در تفکر ابن‌سینا و ملاصدرا

دوره 8، شماره 15، شهریور 1398، صفحه 249-269
فرزانه رنجبرزاده؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی

12.

بررسی و نقد دیدگاه شیخ اشراق و ملاصدرا دربارة جایگاه مثل در نظام هستی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 37-51
محمد ذبیحی

13.

بررسی و نقد نظریۀ این‌همانی ذهن و بدن در فلسفۀ ذهن و مقایسۀ گذرای آن با دیدگاه ملاصدرا درباره رابطۀ نفس و بدن

دوره 12، شماره 24، اسفند 1402
نعیمه نجمی نژاد؛ مرتضی رضایی

14.

پاسخ نقدهای احسائی به اثبات حرکت جوهری در حکمت متعالیه

دوره 7، شماره 14، اسفند 1397، صفحه 161-175
احسان کردی اردکانی؛ محمود صیدی

15.

پیشینۀ تاریخی، توصیف و تبیین موضع ملاصدرا دربارۀ چیستی فلسفۀ اولی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 1-17
احد فرامرز قراملکی؛ مهدی گل‌پرور روزبهانی

16.

تأثیر مبانی هستی شناختی وحیانی در طراحی مدینة فاضله صدرائی

دوره 8، شماره 15، شهریور 1398، صفحه 163-181
حبیب الله نجفی ایواتلو

17.

تأثیر نگاه وجودشناسانة ملاصدرا به علم در برخی مباحث هستی‌شناسی

دوره 3، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 1-17
محمد مهدی مشکاتی؛ مریم فخرالدینی

18.

تأثیر نگرش «فوق تجردی به نفس» بر سبک زندگی انسان بر اساس فلسفة ملاصدرا

دوره 9، شماره 17، شهریور 1399
منوچهر شامی نژاد؛ حسین اترک

19.

تبیین وجودی مرگ از دیدگاه ابن‌سینا و ملاصدرا

دوره 4، شماره 8، اسفند 1394، صفحه 39-55
شهناز شایان فر؛ زهرا مقدم للکلو

20.

تحلیل سیستمی مواجهة وجودی آدمی با خدا در فلسفة ملاصدرا

دوره 9، شماره 18، اسفند 1399، صفحه 401-422
عبداله صلواتی

21.

تحلیل مبانی متافیزیکی ملاصدرا در ابطال تناسخ مُلکی

دوره 4، شماره 8، اسفند 1394، صفحه 95-106
زهرا کاشانیها

22.

تحلیل هستی‌شناسانۀ «لم یولد» با تاکید بر آرای ابن‌سینا، ملاصدرا و علامه طباطبایی

دوره 10، شماره 19، شهریور 1400
مهران رضائی؛ محمد اسماعیل قاسمی طوسی

23.

تحلیل وجودشناختی رابطۀ خدا و جهان از دیدگاه ملاصدرا و افلاطون

دوره 10، شماره 19، شهریور 1400
یوسف حیدری چناری

24.

تعابیر متفاوت از «ماهیت» نزد ملاصدرا و علامه طباطبایی و تأثیر آن بر بداهت نظریه اصالت وجود

دوره 4، شماره 8، اسفند 1394، صفحه 1-17
سیاوش اسدی؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی مهر؛ لطف الله نبوی

25.

جایگاه اندیشه ذوق تأله در نگاه ملاصدرای متقدم و متأخر

دوره 6، شماره 12، دی 1396، صفحه 23-38
مرتضی طباطبائیان نیم آورد؛ مهدی امامی جمعه؛ نفیسه اهل سرمدی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب