1.

بررسی اثربخشی استفاده از محتوای الکترونیکی درس ریاضی بر یادگیری خودتنظیم و پیشرفت تحصیلی

دوره 15، شماره 4، پاییز 1400، صفحه 649-656
نجف طهماسبی پور؛ فریده حمیدی؛ زهرا کاظمی

2.

تدوین استانداردهای هوشمند‌سازی مدارس و میزان رعایت این استانداردها در مدارس شهر تهران

دوره 11، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 257-269
سمانه صیدی؛ علیرضا بادله

3.

طراحی الگوی تدوین محتوای الکترونیکی براساس عوامل مؤثر بر رضایتمندی از یادگیری الکترونیکی

دوره 15، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 119-138
اسما پورتوکلی؛ مهرانگیز علی نژاد؛ بدرالسادات دانشمند

4.

طراحی محتوای الکترونیکی برنامه درسی آموزش توسعه پایدار در نظام آموزش عالی- رویکرد کیفی

دوره 12، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 79-93
سمیه زارع؛ حسین زینلی پور؛ اقبال زارعی؛ مهدی محمدی

5.

مقایسه تأثیر محتوای الکترونیکی با الگوی چند رسانه‌ای نئو - نئو و الگوی چند رسانه‌ای محقق ساخته بر یادگیری دانشجو معلمان در آموزش برد هوشمند

دوره 15، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 73-82
خدیجه علی آبادی؛ حامد عباسی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.