1.

ارتباط سواد اطلاعاتی معلمان ‌با نگرش به یادگیری مجازی در دوره‌ پاندمی کووید-19

دوره 16، شماره 1، دی 1400، صفحه 135-146
سعید کدخدا؛ ناصر ناستی زایی

2.

بررسی نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری‌های آموزشی در فرآیند تدریس

دوره 6، شماره 1، دی 1390، صفحه 73-79
علیرضا ذاکری؛ صالح رشید حاجی خواجه لو؛ هادی افرایی؛ شهناز زنگوئی

3.

تأثیر روش آموزش از طریق تلفن‏ همراه بر انگیزش و نگرش دانشجویان زبان انگلیسی

دوره 6، شماره 4، مهر 1391، صفحه 235-243
محسن آیتی؛ هادی سارانی

4.

تاثیر آموزش شیمی سبز مبتنی بر فعالیت عملی بر یادگیری و نگرش دانشجو معلمان شیمی

دوره 13، شماره 1، دی 1397، صفحه 213-225
سمیرا میرزایی؛ اعظم انارکی فیروز؛ رسول عبداله میرزائی

5.

رابطه علی متغیرهای انگیزشی و عملکرد تحصیلی با میانجی گری درک مفهومی در دانش آموزان پسر و دختر پایه هشتم

دوره 13، شماره 3، تیر 1398، صفحه 720-726
نیلوفر فرج پور؛ سید عبدالوهاب سماوی؛ موسی جاودان

6.

کیفیت‌سنجی آموزش مجازی در دوره همه‌گیری کرونا از منظر استادان و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی

دوره 16، شماره 3، تیر 1401، صفحه 525-538
مجتبی مقصودی؛ فاطمه صفایی؛ علی هاشمی

7.

مقایسه میزان تأثیر آموزش آزمایشگاه شیمی به کمک نرم‌افزار آموزشی و روش سنتی در پیشرفت تحصیلی و نگرش دانش‌آموزان

دوره 4، شماره 1، دی 1388، صفحه 1-9
علیرضا کرمی گزافی؛ جلیل یونسی؛ علی عزیزیان

8.

نگرش زبان آموزان به واژگان انگلیسی و درک آنها با بهره گیری از ارتباط غیر کلامی

دوره 8، شماره 4، مهر 1393، صفحه 221-229
اسماعیل علی سلیمی

9.

هنجاریابی مقیاس درک استعاره‌ای از کارآمدی نرم‌افزارهای آموزش ریاضی درفرایند یاددهی– یادگیری از دیدگاه دبیران ریاضی

دوره 16، شماره 4، مهر 1401، صفحه 819-834
سید جعفر مهدیخانی سروجهانی؛ حسین دوستی؛ ابوالفضل تهرانیان؛ احمد شاهورانی؛ مهدی آژینی

10.

وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد فعالیت جسمانی دانشجویان خوابگاهی

دوره 1، شماره 2، مهر 1402، صفحه 59-66
سعید ارشم؛ کامران شاهدوست


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب