1.

سنجش اثربخشی نظام آموزش مجازی ضمن‌خدمت فرهنگیان

صفحه 223-233
فریدون یزدانی

2.

اثربخشی دروس مبتنی بر نرم‌افزارهای آموزشی و کارگاهی- عملی کارشناسی ناپیوسته صنایع چوب با نیازهای صنعت و بازار کار

صفحه 235-243
حسین رنگ‌آور؛ سعید خجسته خسرو

3.

پیش‌بینی میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان با روش خوشه‌بندی فازی در محیط‌های آموزشی

صفحه 245-258
محمد رستمی؛ سید سعید آیت؛ فرید صاغری؛ فاطمه یعقوبی

4.

مقایسه بین اثربخشی روش تدریس مشارکتی و انفرادی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان اول متوسطه در درس زبان انگلیسی

صفحه 259-266
سیروس اسدیان؛ موسی پیری؛ لاله حسن ریحانی

5.

بررسی تجارب معلمان و دانش‌آموزان دوره متوسطه در استفاده از فنآوری

صفحه 267-278
محسن تقی زاده؛ اسکندر فتحی آذر؛ حمداله حبیبی

6.

فلسفه تکنولوژی، رویکردها، دیدگاه‌ها و برداشت‌های ناصواب؛ تبیینی از فلسفه تکنولوژی آموزشی برای عصر حاضر

صفحه 279-286
هاشم فردانش؛ اعظم جمشیدی توانا

7.

تأثیر کاربرد نرم‌افزارهای اجتماعی بر ویژگی‌های کلاس‌های درس مطالعه موردی: مدارس هوشمند

صفحه 287-307
لاله جمشیدی؛ شهربانو خشکاب؛ علی‌اکبر دولتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب