1.

تاثیرپذیری تعادل از تغییرات زاویه کرانیوورتبرال و موقعیت قرارگیری استخوان کتف پس از حمل کوله پشتی در دختران

صفحه 1-8
ساناز ظهیری سروری؛ حسن دانشمندی؛ نادر رهنما

2.

تأثیر سرمایه اجتماعی بر دلبستگی به مکان باتوجه به نقش میانجی تعهد به اماکن ورزشی در مشتریان اماکن ابی

صفحه 9-16
علی اصغر دورودیان؛ شایسته حسام فر؛ تهمینه بهادری

3.

تأثیر الگوهای آموزشی سنتی و نوین (TGFU و SDT) بر یادگیری شوت هندبال

صفحه 17-24
غلامرضا لطفی؛ سیدکاوس صالحی؛ هیوا احمدی

4.

تغییرات هماتولوژیک دانشجویان فوتبالیست مرد در پاسخ به یک مسابقه فوتبال در ارتفاع متوسط با آب و هوای گرم

صفحه 25-30
ارزو اسکندری شهرابی؛ پیمان قاسمی؛ دکتر محمد فشی

5.

تاثیر هشت هفته تمرین در منزل بر تعادل آنابولیک به کاتابولیک بدن دختران دانش آموز

صفحه 31-38
زهرا کوهستانی سینی؛ سعیده عزیزیان؛ بنفشه فرودی

6.

مقایسه توانایی تنظیم هیجانات و کارکردهای اجرایی در دانشجویان فعال و غیرفعال

صفحه 39-48
حسن سپهری بناب؛ زهرا اصغری؛ ابراهیم نیک پی مطلق بناب؛ امید رحیمی

7.

تعیین تاثیر حاد سردکردن فعال و غیرفعال بعد از ورزش بر تغییرات فشارخون و ضربان قلب بازیکنان نوجوان پسر بسکتبالیست

صفحه 49-54
امیر مونسان؛ فاطمه نورزاد

8.

تعیین روایی و پایایی و هنجاریابی آزمون‌های مهارتی تکواندو

صفحه 55-59
مجید کاشف؛ معصومه شهبازی؛ محمد حسین علیزاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب