1.

بررسی انتقادیِ تبیینِ علّیِ عمل در فلسفۀ‌صدرالمتألّهین

فاطمه سادات کتابچی؛ احد فرامرز قراملکی؛ عبدالرسول کشفی

2.

اصل زنانگی در هستی شناسی عرفان یهودیی از نگاه زُهر

شیما فتورچیان؛ ابوالفضل محمودی؛ مسعود احمدی افزادی؛ محسن فهیم

3.

حدوث و تکامل جوهری در نفس و بدن جنین در علم‌ البدن و علم‌ النفس سینوی

مریم نوربالا؛ مهدی غیاثوند

4.

امکانات درونی قلب برای رویکرد پدیدارشناختی با تأکید بر مکتب عرفانی ابن عربی

عبدالله صلواتی

5.

پیوند نظر و عمل برای استحکام و تداوم جامعه دموکراتیک (حسب نظر جان دیویی)

الهه عبداللهی؛ علی مرادخانی؛ فاطمه احمدبیگی

6.

استنطاق قواعد فلسفۀ سینوی در مسألۀ جنسیت و عقل عملی

نرجس رودگر

7.

تبیین نسبت‌های مبتنی بر فناوریی در پساپدیدارشناسی و پیامدهای آن در تعلیم و تربیت

حمید احمدی هدایت؛ کمال نصرتی هشی؛ مسلم قبادیان

8.

سیمون دوبووار: از مادری به سوی دیگری؟

مظاهر اصالتی؛ عبدالرزاق حسامی فر

9.

نظریه دوجنبه ای نفس و بدن (تحلیل و بررسی دیدگاه اسپینوزا در باب نفس و بدن)

محمد علی عبداللهی؛ فاطمه نورایی

10.

بررسی تطبیقی دیدگاه اشاعره و ملاصدرا در نحوه فاعلیت الهی و غیرالهی با توجه به قاعده: «لامؤثِّر فی الوجود الا الله»

یحیی نورمحمدی نجف آبادی

11.

تاخوردن ایدۀ تکوین دلوز در معانی بیلدونگ کانت: هماهنگی عمیق از دورترین فاصله

فریده آفرین

12.

بررسی کارآیی روش شهودی و حجیت معرفت‌شناختی آن در تحلیل پدیدۀ آگاهی با تأکید بر مکتب اشراق

مهدی کریمی

13.

هستی‌شناسی «جامعه»؛ مستنبط از هستی‌شناسی کمّ منفصل (با تأکید بر مقایسه آراء آیت الله مصباح‌یزدی و علامه طباطبایی)

محسن لبخندق؛ محمدرضا مالکی بروجنی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب