1.

فراتحلیل تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها

صفحه 231-245
نرجس امینی؛ احمدرضا نصراصفهانی؛ بی بی عشرت زمانی؛ بهروز ترک لادانی

2.

بررسی تأثیر کلاس معکوس بر مهارت خواندن زبان انگلیسی

صفحه 247-259
شکیبا زرین فرد؛ مهرک رحیمی؛ احمد محسنی

3.

آسیب شناسی برنامه درسی کار وفناوری در مقطع متوسطه اول: مطالعه کیفی

صفحه 261-272
زهرا ابوالحسنی؛ مرضیه دهقانی

4.

تقویت حس تعلق دانش آموزان به مدرسه با تاکید بر قابلیت های فضایی دبستانها

صفحه 273-289
حسین پورمهدی قایم مقامی

5.

بررسی عوامل تاثیرگذار بر وفاداری به یادگیری از طریق رسانه های اجتماعی

صفحه 291-301
سید محمدباقر جعفری؛ جبار باباشاهی؛ ندا اسکندری؛ مصطفی زندی نسب

6.

دست نگاره های مفهومی بازنمای شخصیت دانشجویان رشته معماری (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا)

صفحه 303-314
مسعود وحدت طلب؛ مهدی کبودی

7.

سنجش مؤلفه‎های مؤثر بر ارتقای حس دلبستگی در فضای‎ آموزشی (مطالعه موردی:دبیرستانهای بجنورد)

صفحه 315-329
مصطفی ارغیانی؛ حسن وحدانی چرزه خون

8.

تأثیرآموزش رباتیک بر مهارت‌های حل مسئله درس فیزیک دانش‌آموزان متوسطه اول

صفحه 331-340
علیرضا بادله؛ نوش آفرین نصرت؛ وحیده سلیمانی راد

9.

راهکارهای ارتقای کیفیت طراحی معماری مدارس با تأکید بر انگیزش هوش‌های چندگانه گاردنر

صفحه 341-353
پدرام حصاری؛ آرزو محتشم؛ افسانه فرزنددوست

10.

هنجارسنجی، اعتباریابی و پایاسازی مقیاس سنجش شادکامی در میان دانشجویان

صفحه 355-367
بهرام صالح صدق پور؛ محمدصادق طاهرطلوع دل؛ سیده اشرف سادات

11.

کاوشی پدیدارشناسانه بر تعیین مهارت های اساسی برنامه درسی کار و فناوری

صفحه 369-381
مهدی ملکی؛ محمد جواد لیاقتدار؛ محمدرضا نیلی

12.

بررسی تاثیر خودتوسعه‌ای بر پیشرفت تحصیلی درس آمار دانشجویان ایران و روسیه با میانجی‌گری به‌کارگیری فناوری‌های آموزش از راه دور توسط اساتید

صفحه 383-392
سیدامین عظیمی؛ گالیا کریلوا ایلدوسونا؛ نسیم سلیمانی

13.

بررسی کیفیت ترجمه ماشینی متون انگلیسی به فارسی و میزان موفقیت آن در درک مطلب

صفحه 393-404
وحیدرضا میرزائیان

14.

بررسی میزان اثربخشی وسایل ارتباطی نوین آموزشی در مقایسه با روش‌های سنتی در راستای دانش‌افزایی بهره‌‌برداران منابع آب

صفحه 405-414
خلیل میرزائی؛ مرجان سپه پناه

15.

شناخت عوامل موثر بر افزایش سطوح معنایی دریافتی دانش آموزان و رابطه آن با وضعیت مطلوب آنان

صفحه 415-429
نادیا قشلاقی؛ شروین میرشاهزاده؛ شیرین طغیانی؛ شادی عزیزی

16.

شناسایی و تحلیل ویژگی‌های معرفت‌شناسی موک(دوره‌ها و انبوه)

صفحه 431-442
اکبر جدیدی محمدابادی؛ محمد رضا سرمدی؛ مهران فرج اللهی؛ حسین زارع

17.

مدل توسعه نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی با رویکرد ارزش‌آفرینی منابع انسانی، سازمان‌های دولتی ایران

صفحه 443-454
خیراله سربلند

18.

شناسایی مؤلفه‌های محیط کالبدی مدارس با رویکرد یادگیری مشارکتی نمونه موردی: مدارس پسران دوره اول متوسطه شهر تبریز

صفحه 455-465
فاطمه عباس زاده دیز؛ حجت الله رشیدکلویر؛ علی رضایی شریف

19.

فراپرسپکتیو، ارائه روشی جهت ترسیم پرسپکتیو بر مبنای شیوه‌های بیان تصویری در معماری گذشته

صفحه 467-476
محمدعلی بنی هاشمی؛ حامد بیتی

20.

شناسایی فرایند خلق و یادگیری دانش ملی و بررسی تاثیر آن بر تولید ناخالص داخلی با درنظر گرفتن نقش واسطه‌ای هوش ملی

صفحه 477-492
قاسم آذری آرانی؛ جلال رضائی نور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب