1.

بررسی شاخص‌های مطلوب مرتبط با طراحی فضاهای سکونتی سالمندان

صفحه 1-22
میلاد الفت؛ اسماعیل ضرغامی

2.

مروری بر پارامترهای فرمی بلوک‌های شهری تأثیرگذار بر مصرف انرژی و جذب انرژی خورشیدی

صفحه 23-36
هانیه صنایعیان؛ سیده فاطمه غرابی

3.

ارزیابی و سنجش رابطه مؤلفه‌های کالبدی مؤثر بر امنیت با میزان پایداری بافت‌های تاریخی، نمونه مورد مطالعه: بافت تاریخی شهر یزد

صفحه 37-53
مجتبی شریف نژاد؛ مهدی منتظرالحجه

4.

نقش خارخانه در تعدیل دمایی فضای زیست در مسکن روستایی مؤثر در ارتقاء پایداری معماری (مطالعه موردی: مسکن روستایی سیستان)

صفحه 55-67
ابولفضل حیدری؛ جمشید داوطلب

5.

بررسی رابطه بین دلبستگی‌ مکانی و وفاداری ‌رفتاری با سرزندگی و امنیت در فضای ‌شهری (مطالعه موردی: میدان شهرداری شهر رشت)

صفحه 69-83
حسن احمدی؛ مهرداد مهرجو

6.

معیارهای طراحی شهرک‌سرا‌های پایدار در اقلیم گرم‌و‌خشک (مطالعه موردی: شهرکاشان)

صفحه 85-99
محمد صادق طاهر طلوع دل؛ جمال الدین مهدی نژاد؛ الناز محبی؛ نیلوفر زجاجی

7.

تبیین عملکرد بازارهای سنتی ایرانی در جذب گردشگر و عوامل اثرگذار بر آن (مطالعه موردی: بازار کاشان)

صفحه 101-118
صدیقه کیانی سلمی

8.

تأثیر جانمایی فضاهای داخلی مجاور آتریوم‌ از نظر پراکنش نور و حرارت دریافتی (مطالعه موردی: ساختمان اداری پژوهشگاه نیرو)

صفحه 119-134
محیا چشمه نور؛ فاطمه مهدیزاده سراج؛ سید عباس یزدانفر

9.

سرنخ های کالبدی مسکن در برچسب زنی سطح اجتماعی-اقتصادی ساکنان

صفحه 135-147
عبدالمجید نورتقانی؛ کوثر گلدسته؛ مهدیه پژوهانفر

10.

بررسی تأثیر استقرار مراکز آموزش عالی به عنوان پروژه‌های محرک توسعه در بافت‌های تاریخی (مطالعه موردی: تأثیر دانشگاه هنر (مجموعه پردیس باغ ملی) بر بافت شهری پیرامون آن*)

صفحه 149-168
غلامرضا حقیقت نایینی

11.

تبیین پارامترهای پایداری محیطی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

صفحه 169-182
مرتضی رهبر؛ محمدجواد مهدوی نژاد؛ محمدرضا بمانیان؛ امیرحسین دوائی مرکزی

12.

امکان سنجی و طراحی شبکه پایدار پیاده در مراکز شهری با تأکید بر نگاه کاربران (مطالعه موردی: مرکز شهر بابل)

صفحه 183-198
هادی پندار؛ هادی آقاجانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب