1.

بررسی رابطه بین سلامت روانی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه

صفحه 1-12

2.

مدل یابی روابط ساختاری سبک های انگیزشی، خودکارآمدی با خودتنظیمی تحصیلی در دانش آموزان

صفحه 13-31

3.

بررسی رابطه بین توانمندی و خودکارآمدی با عملکرد شغلی دبیران در مدارس متوسطه دخترانه دولتی شهر تهران

صفحه 32-51

4.

بررسی تأثیر رویکرد کلاس معکوس بر پیشرفت تحصیلی، خود تنظیمی تحصیلی، تعامل گروهی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان

صفحه 52-69

5.

رویکرد یادگیری تلفیقی برای آموزش دانش‌آموزان با نیازهای آموزشی ویژه

صفحه 70-85

6.

بررسی ضرورت یادگیری مفاهیم ریاضی در آموزش فیزیک

صفحه 86-101

7.

بررسی تأثیر محیط یادگیری الکترونیکی در مقایسه با محیط سنتی بر میزان یادگیری زبان‌آموزان

صفحه 102-114


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب