1.

بررسی میزان تأثیر مدارس هوشمند استان لرستان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه

دوره 8، شماره 1، دی 1392، صفحه 63-71
فریبرز درتاج؛ الهام لک پور؛ علی بهلولی

2.

تأثیر کاربرد نرم‌افزارهای اجتماعی بر ویژگی‌های کلاس‌های درس مطالعه موردی: مدارس هوشمند

دوره 9، شماره 4، مهر 1394، صفحه 287-307
لاله جمشیدی؛ شهربانو خشکاب؛ علی‌اکبر دولتی

3.

تاثیر کاربست الگوی آموزش مبتنی بر محیط های یادگیری سیار بر حضور اجتماعی و حضور تدریس یادگیرندگان مدارس هوشمند در درس ریاضی

دوره 13، شماره 4، مهر 1398، صفحه 994-1004
سونیا موسی رمضانی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ محمدرضا نیلی احمد آبادی؛ علی دلاور؛ مهران فرج اللهی

4.

تدوین استانداردهای هوشمند‌سازی مدارس و میزان رعایت این استانداردها در مدارس شهر تهران

دوره 11، شماره 3، تیر 1396، صفحه 257-269
سمانه صیدی؛ علیرضا بادله

5.

توسعه و اعتبارسنجی ابزار فرآیند یاددهی – یادگیری در مدارس هوشمند در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

دوره 14، شماره 3، تیر 1399، صفحه 493-505
جعفر جهانی؛ رضا مظاهری؛ مهدی محمدی؛ مریم شفیعی سروستانی

6.

رابطه تعامل، یادگیری خودتنظیمی با رضایتمندی از تحصیل در مدارس هوشمند

دوره 9، شماره 3، تیر 1394، صفحه 213-222
مهرانگیز علی نژاد؛ نسیم سعید

7.

راه‌کارهای تعامل و برقراری ارتباط بین فردی در بهبود فرآیند یاددهی – یادگیری مدارس هوشمند

دوره 11، شماره 2، فروردین 1396، صفحه 95-108
اکبر سلیمانگلی؛ علی اکبر دولتی؛ علی اکبر امین بیدختی

8.

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر استقرار شهر هوشمند با رویکرد آموزشی (دبیرستان‌های شهر زاهدان)

دوره 14، شماره 4، مهر 1399، صفحه 775-790
مریم راشکی؛ محبوبه عرب عنانی

9.

مقایسه دبیران مدارس هوشمند و عادی از نظر صلاحیت‌های تدریس مبتنی بر فناوری

دوره 11، شماره 1، دی 1395، صفحه 63-72
فرهاد سراجی؛ معصومه رستمی

10.

مقایسه میزان انگیزه دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی مدارس هوشمند با مدارس عادی

دوره 8، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 131-140
اسماعیل زارعی زوارکی؛ علی ملازادگان

11.

مقایسه‌ی پیشرفت‌تحصیلی و بهره‌گیری از ICT در دانش‌آموزان مدارسِ هوشمند و عادی

دوره 10، شماره 3، تیر 1395، صفحه 263-270
بهروز نظری؛ جواد پورکریمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب