1.

تدوین الگویی برای برنامه درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی با استفاده از نظریه داده بنیاد( مطالعه موردی؛ آموزش عالی ایران)

دوره 13، شماره 3، تیر 1398، صفحه 581-593
اسماعیل جعفری؛ کورش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ مرتضی رضایی زاده

2.

ساخت و اعتباریابی مقیاس برنامه‌درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی

دوره 17، شماره 1، دی 1401، صفحه 51-68
میمنت عابدینی بلترک؛ ابراهیم صالحی عمران؛ نرجس کلبادی نژاد

3.

شناسایی و تحلیل ویژگی‌های معرفت‌شناسی موک(دوره‌ها و انبوه)

دوره 14، شماره 2، فروردین 1399، صفحه 431-442
اکبر جدیدی محمدابادی؛ محمد رضا سرمدی؛ مهران فرج اللهی؛ حسین زارع

4.

طراحی مدل بهینه استقرار آموزش های تعامل گرای هوشمند مجازی فراگیر در دانشگاه تهران مبتنی بر تحلیل راهبردی

دوره 13، شماره 4، مهر 1398، صفحه 775-785
بهناز مهاجران؛ مهدی رضوان

5.

کارکردهای فناورانه آموزشی موک‌ها برای کارکنان در محیط کار

دوره 17، شماره 2، فروردین 1402، صفحه 303-316
فرشیده فتحی هفشجانی؛ حسین زینلی پور؛ علی اکبر شیخی فینی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ اسماعیل جعفری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب