1.

اثرسنجی اصول طراحی شهری بر تغییر اقلیم در برش‌های عرضی (مورد پژوهی: شهر مشهد)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 123-139
علیرضا حسنی؛ سید مجید مفیدی شمیرانی؛ پریسا روشنی

2.

سنجش اثرگذاری توزیع فضایی جمعیت بر تغییراقلیم شهری با تاکید بر جزایر حرارتی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 79-88
سوسن شیروانی مقدم؛ ساناز سعیدی مفرد

3.

کندوکاوی بر بازتاب فاکتورهای محیطی موثر بر پدیده انفعال شهروندان در بافت ناکارامد حاشیه ای (مورد پژوهی: محلات حاشیه شمالى کلانشهر مشهد)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 197-214
فهیمه جامعی؛ تکتم حنایی؛ سیدمسلم سیدالحسینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب