1.

ارزیابی «منابع حمایتی» سامانه درس‌افزار دانشگاه شهید بهشتی تهران بر اساس چهارچوب یادگیری الکترونیکی خان: تأملی بر تجارب دانشجویان

دوره 16، شماره 1، دی 1400، صفحه 71-80
پرستو علیخانی؛ مرتضی رضایی زاده؛ راضیه شاهوردی

2.

تئوری بازی و مودل: ایجاد محیطی برای یادگیری مؤثر

دوره 16، شماره 1، دی 1400، صفحه 207-220
سیده فاطمه نورانی؛ منیژه احمدی

3.

شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر قابلیت دسترسی سامانه درس‌افزار دانشگاه شهید بهشتی تهران

دوره 12، شماره 2، فروردین 1397، صفحه 109-120
فاطمه ورداسبی؛ مرتضی رضایی زاده؛ اباصلت خراسانی؛ پرستو علیخانی

4.

فراترکیب چارچوب جامع عوامل مؤثر بر قابلیت استفاده سیستم‌های مدیریت یادگیری

دوره 17، شماره 4، مهر 1402، صفحه 849-868
سمانه عبدلی؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ هاشم فردانش؛ محمد عسگری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب